Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Kjøreramper

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kjøreramper

Avtaleperiode: 15-04-2015 - 31-08-2018

Rammeavtalen omfatter terskeleliminatorer med ulike påkjøringsmuligheter, bærbare skinner og ramper samt stasjonære,fastmonterte ramper.

Hurtigoversikt
 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1:Terskeleliminator I, med påkjøring forfra
Produktserien til sammen eller produktet skal oppfylle følgende krav: Ha påkjøring forfra. Ha ensidig utførelse. Minimum dekke 0,8M, 0,9M og 1,0M-dører (dvs. dørbredder på 70, 80 og 90 cm). Minimum dekke terskelhøyder fra og med 1,5 cm til og med 12 cm. Tåle en belastning på minimum 350 kg uten å deformeres. Ligge stabilt ved bruk. Ha sklisikker overflate.

Post 2: Terskeleliminator II med påkjøring fra tre sider
Det finnes ingen produkter med rammeavtale på denne posten.

Post 3: Terskeleliminator III, velegnet for utendørs bruk
Produktserien til sammen eller produktet skal oppfylle følgende krav: Ha ensidig utførelse. Minimum dekke bredder på 100 cm (+/- 5 cm) og bredder på 120 cm (+/- 5 cm). Minimum dekke terskelhøyder fra og med 5 cm, til og med 20 cm. Tåle en belastning på minimum 350 kg uten å deformeres. Ha sklisikker overflate og være vennlig mot dyrepoter. Materialet skal være værbestandig.

Post 4: Bærbare ramper, sammenleggbar
Produktserien til sammen eller produktet skal oppfylle følgende krav: Være sammenleggbar. Minimum dekke lengder fra og med 100 cm til og med 280 cm. Ha innvendige bredde på 85 cm (+/- 10 cm). Ha styrekanter. Tåle en belastning på minimum 300 kg uten å deformeres. Ha sklisikker overflate. Ligge stabilt på øverste nivå ved bruk. Være sikret mot utglidning ved transport. Være produsert i lettvektsmateriale.

Post 5: Skinner, sammenleggbare
Produktserien til sammen eller produktet skal oppfylle følgende krav: Være sammenleggbar. Minimum dekke lengder fra og med 100 cm til og med 280 cm. Ha innvendige bredde på 20 cm (+/- 2 cm). Ha styrekanter. Tåle en minimumsbelastning på 175 kg uten å deformeres. Ha sklisikker overflate. Ligge stabilt på øverste nivå ved bruk. Være sikret mot utglidning ved transport. Være produsert i lettvektsmateriale. ære sammenleggbar minimum dekke lengder fra og med 100 cm til og med 280 cm ha innvendig bredde på 20 cm (+/- 2 cm) ha styrekanter tåle en minimum belastning på 175 kg uten å deformeres ha sklisikker overflate ligge stabilt på øverste nivå ved bruk være sikret mot utglidning ved transport være produsert i lettvektsmateriale

Post 6: Stasjonære/fastmonterte ramper
Den stasjonære/fastmonterte rampen skal oppfylle følgende krav: Tåle en belastning på minimum 350 kg (kjørebane- og reposmoduler, påkjøringsbrett) uten å deformeres. Ha en innvendige bredde på kjørebanen på minimum 90 cm. Ha styrekant langs kjørebane og repos. Ha rekkverk med minimum 90 cm høyde og utformet slik at klatring forhindres. Være utstyrt med sammenhengende håndlister i henholdsvis 70 cm og 90 cm høyde på begge sider. Håndlistene skal avsluttes horisontalt minst 30 cm forbi rampeløpet i begge ender og være avrundet for å unngå hekting. Ha minimum 90 cm bredde mellom håndlistene. Ha mulighet for repos på minimum 150 x 150 cm foran inngang og der rampen fortsetter i 90. Ha mulighet for hvilerepos i kjørebanens lengde med bredde minimum tilsvarende kjørebanen og lengde minimum 150 cm. Ha en overflate som er sklisikker, vennlig mot dyrepoter og som samtidig slipper gjennom snø (det siste gjelder ikke påkjøringsbrett). Kunne utstyres med trapp med rekkverk på begge sider. Være produsert i lettvektsmateriale.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Handicare AS
Postboks 163
NO-1501 Moss
Telefon: 69 24 44 00
http://www.handicare.no

TOPRO Industri AS
Postboks 428, 2803 Gjøvik
NO-2816 GJØVIK
Telefon: 61 13 46 00
http://www.topro.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til eller i steden for en del som er montert på standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedel er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. Delene som tilbehøret består av er definerte som reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver hvilke oppgaver leverandører er forpliktet til å utføre i avtaleperioden. Omfatter f.eks. reparasjoner etter utgått garantitid og fraktkostnader for levering av produkt hos bruker.

Les mer om tjenester

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Sist oppdatert 15.03.2018.

Se endringskatalog

ProduktinformasjonÅben

ProduktinformasjonLuk

Produktinformasjonen beskriver rammeavtalens innhold, avgrensninger, sikkerhetskrav og standardarder, krav til rengjøring, og merking av produktene som inngår i den aktuelle rammeavtalen.

Les mer om produktinformasjon

BetingelserÅben

BetingelserLuk

Betingelser omfatter bl.a. rammeavtalens omfang, avtale om klargjøring av produkter og administrative rutiner beskrevet i avtalen.

Les mer om betingelser


 
Relatert informasjon