Handicapsiden.no - alle produktgrupper

Velg en produktgruppe for at se alle produkter fra Handicapsiden.no som tilhører produktgruppen.


Inkluderende Info-Station.  - eksempel fra produktgruppen offentlige informasjons- og transaksjonsterminaler

Offentlige informasjons- og transaksjonsterminaler

Omfatter f.eks. minibank- og billettautomater.


Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.