Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her



FINNHJELPEMIDDEL


Du kan nå ta i bruk FinnHjelpemiddel, arvtakeren til Hjelpemiddeldatabasen.




Skilt med engelske teksten Changes ahead


Rammeavtalevisningen er nå flyttet til FinnHjelpemiddel - Avtaler på hjelpemiddelområdet


Målgrupper

Finn forslag til hjelpemidler for utvalgte målgrupper som barn, kognisjon, syn og hørsel.


Produktgrupper

Finn hjelpemidler i produktgrupper som personforflytning, personlig stell og tilpasning av bolig.

Nyheter

Nyhetene nå er flyttet til forsiden på FinnHjelpemiddel.