Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Løfteplattformer og hjelpemidler til trapp

Avtaleperiode: 01-02-2021 - 31-05-2024


Hurtigoversikt (PDF) Oppdatert 02.01.2023

Produktvideoer:
Du kan se informasjonsvideoer av produkter på denne avtalen via Kunnskapsbanken.

Om avtalen  
Brukerne av løfteplattformer og hjelpemidler i trapp er barn og voksne som på grunn av nedsatt funksjon ikke kan gå i trapp eller har store problemer med å gå i trapp. De kan ha betydelig redusert gangfunksjon eller de benytter manuell eller elektrisk rullestol, og kommer seg dermed ikke selvstendig mellom ulike nivåer/etasjer i egen bolig. 
 
Rammeavtalen er delt inn i 17 delkontrakter
Delkontrakt 1-7: Løfteplattformer til innendørs eller utendørs bruk 
Delkontrakt 8-13: Trappeheiser med sete til innendørs eller utendørs bruk 
Delkontrakt 14-15Trappeheiser med plattform til innendørs eller utendørs bruk 
Delkontrakt 16: Trappeklatrer 
Delkontrakt 17: Støttesystem ved trappegang

Mer informasjon?  
- E-læringskurset "Grunnkurs hjelpemiddelformidling" i Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler 
- "Grunnkurs bolig" kan være aktuelt for alle som er interessert i boligtilpassing. 
-Du finner nyttig fagstoff på temasiden «bolig og bygning» på kunnskapsbankenSjekk blant annet ut huskeliste for planlegging av hjemmebesøk 
-På nav.no kan du lese om tilskudd for tilpasning av boligen i stedet for installering av heis og/eller rampe

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Løfteplattform i hel sjakt
Løfteplattformen har en løftehøyde på tre meter. Dersom bruker har behov for løftehøyde under tre meter, må løfteplattformen monteres slik at montasjen blir hensiktsmessig.

Post 2: Løfteplattform i halv sjakt
Løfteplattformen har en løftehøyde på tre meter. Dersom bruker har behov for løftehøyde under tre meter, må løfteplattformen monteres slik at montasjen blir hensiktsmessig.

Post 3: Løfteplattform med integrert trapp
Løfteplattform som er en trapp når den er parkert. Hentetablå (eksternt betjeningspanel) for hvert stopp og avrullingsbeskyttelse på plattformgulvet. Har nødsenkanordning.

Post 4: Løfteplattform - vertikalløftende og med lite plasskrevende parkering
Løfteplattform med avrullingsbeskyttelse på plattformgulvet, sikkerhetsrekkverk og nødsenkanordning. Videre har den sikkerhetsanordning, stoppmekanisme ved klemfare og hentetablå (eksternt betjeningspanel). Til innendørs og utendørs bruk.

Post 5: Løfteplattform - løftehøyde til og med 50 cm
Løfteplattformer med løftehøyde til og med 50 cm og med en løftekapasitet på minimum 250 kg. Til innendørs og utendørs bruk.

Post 6: Løfteplattform - løftehøyde fra 50 cm til og med 100 cm
Løfteplattformer med løftehøyde fra 50 cm til og med 100 cm og løftekapasitet på minimum 300 kg. Til innendørs og utendørs bruk.

Post 7: Løfteplattform - løftehøyde fra 100 cm til og med 300 cm
Løfteplattform med løftehøyde fra 100 cm til og med 300 cm. Til innendørs og utendørs bruk.

Post 8: Trappeheis med sete for rett trapp - innendørs bruk
Trappeheis med sete for rett trapp med tilhørende skinner. Til innendørs bruk.

Post 9: Trappeheis med sete for rett trapp - utendørs bruk
Trappeheis for rett trapp med tilhørende skinner. Til utendørs bruk.

Post 10: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos med innfesting i trappetrinn
Trappeheis for trapp med sving/repos med tilhørende skinner. Løftekapasitet på minimum 120 kg. Til innendørs bruk.

Post 11: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos med innfesting i senter av trappen, det vil si utenfor trappetrinn (i trappeøye)
Trappeheis for trapp med sving/repos med tilhørende skinner. Til innendørs bruk.

Post 12: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - for personer med høy brukervekt/stor kroppsstørrelse
Trappeheis for trapp med sving/repos med tilhørende skinner. Til innendørs bruk.

Post 13: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - utendørs bruk
Trappeheis for utendørs trapp med sving/repos. Til utendørs bruk.

Post 14: Trappeheis med plattform for rett trapp
Trappeheis med plattform for rett trapp. Til innendørs og utendørs bruk.

Post 15: Trappeheis med plattform for trapp med sving/repos
Trappeheis med plattform for trapp med sving/repos med tilhørende skinner. Løftekapasitet på minimum 250 kg. Til innendørs og utendørs bruk.

Post 16: Trappeklatrer med sete
Ledsagerstyrt trappeklatrer med sete, nakkestøtte og høyderegulerbare kjørehåndtak

Post 17: Støttesystem ved trappegang - fastmontert
Støttesystem som er montert på skinne langs trappen. Støttesystemet har håndtak som flyttes på skinnen og som bruker støtter seg på under trappegangen.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Castor Autogen Mekaniske AS
Stanseveien 14
NO-0975 Oslo
Telefon: 90 08 14 19
http://www.castor.no/access

Hepro AS
Tømmerveien 10
NO-8250 ROGNAN
Telefon: 46 74 55 55
http://www.hepro.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Stannah AS
Stålfjæra 26
NO-0975 Oslo
Telefon: 95 76 10 00
http://www.stannah.no

TK Home Solutions
Postboks 6877 Rodeløkka
NO-0504 OSLO
Telefon: 21 97 97 50
https://www.tke-homesolutions.no/

TKS Heis AS
Postboks 64
NO-4367 NÆRBØ
Telefon: 40 00 10 59
http://www.tksheis.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.4 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.4 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Les mer om tjenester under kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Endringskatalog Åpen

Endringskatalog Lukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i oversikten. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)