Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Varslingshjelpemidler

Avtaleperiode: 03-05-2021 - 02-05-2024

Benytt hurtigoversikten dersom du er kjent med innholdet i avtalen.

Hurtigoversikt (PDF) - oppdatert 02.06.2023

Hurtigoversikten er bygd opp ut fra hva som skal detekteres, og viser hvilke produkter som evt. må kombineres for å levere en komplett løsning til brukeren. Ta kontakt med rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral om du trenger veiledning ut over dette når det skal skrives søknad.


PRODUKTVIDEOER:
Du finner produktvideoer av varslingshjelpemidler på avtale på Kunnskapsbanken

Om avtalen
Avtalen er inndelt i 12 poster (delkontrakter)
Epilepsivarsling: post 1-6
Beslutningsstøtte, varsling til nærpersoner og tilkalling: post 7-10
Komfyrvakt og tidsur: post 11-12 (post 12 "tidsur" er ikke på avtale fra og med 02.05.23)

Brukerne er:
- personer i alle aldre med epilepsi som trenger at andre blir varslet automatisk når de får et anfall. Anfallene kan oppstå  både innendørs og utendørs. Noen har også behov for at andre kan overvåke med lyd og bilde om en person får et anfall liggende i seng
- personer som trenger beslutningsstøtte når de er i ferd med å gjøre en uønsket handling, som å gå ut om natten. Beslutningsstøtten kan for eksempel gis i form av opplest talebeskjed
- personer som trenger at andre blir varslet automatisk når de er i ferd med å gjøre en uønsket handling, som for eksempel å åpne ytterdøren for å gå ut om natten
- personer som har behov for å tilkalle andre når de har behov for hjelp
- personer med kognitiv svikt, som kan glemme å slå av kokeplater og stekovn etter bruk, og derfor kan skape fare for overoppheting
- personer med kognitiv svikt, soom kan glemme å slå av husholdningsapparater etter bruk, og derfor kan skape fare for overoppheting

Du finner viktige dokumenter for avtalen via egne lenker. Det er viktig at du som skal søke på et hjelpemiddel kjenner til innholdet i avtalen, og spesielt hvilke tjenester avtalen omfatter.

Produktinformasjon på Hjelpemiddeldatabasen
Du finner informasjon om produktene i:
- beskrivelser av delkontraktene (informasjon fra konkurransegrunnlaget)
- produktbeskrivelsene (kort beskrivelse av produktserien eller produktet som du finner til venstre for produktbildene)
- teknisk data (detaljer knyttet til hvert produkt som du finner nedenfor produktbeskrivelsen og bildene)
- lister over tjenester, tilbehør og reservedeler (PDF-filer knyttet til hver leverandør)
- vedlegg fra leverandør (brosjyre, bruksanvisning med mer, knyttet til produktene)

Husk at du på Hjelpemiddeldatabasen kan sammenlikne produkter og søke på detaljer når du er inne på oversikt over produkter i ISO-kode. Produktene i samme post/delkontrakt vil som regel ha samme ISO-kode.

Relevant informasjon på Kunnskapsbanken
- E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler
- E-læringskurset "Teknikk: Alarm og varsling" gir grunnleggende kunnskap om varslingshjelpemidler. Kurset retter seg i første rekke mot kommunale teknikere.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Epilepsivarsling i seng eller stol
Varslingsystem som detekterer symptomer på epileptiske anfall når bruker oppholder seg i seng eller stol. Symptomene som detekteres er kramper og risting (klonus), fukt, lyd eller vandring. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner internt i boligen eller eksternt. Ekstern viderevarsling over lengre avstand kan benytte GSM-nettet og varsle til mobiltelefon eller annen mottaker. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (f.eks. sensor, sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner, organisert etter hvilke symptomer som skal detekteres.

Post 2: Epilepsivarsling - innendørs - fall
Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall med fall som oppstår innendørs. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner internt i boligen eller eksternt. Ekstern viderevarsling over lengre avstand kan benytte GSM-nettet og varsle til mobiltelefon eller annen mottaker. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (f.eks. sensor, sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 3: Epilepsivarsling - innendørs - andre typer anfall enn fall
Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall som oppstår innendørs, der symptomene hovedsaklig arter seg i form av kramper, risting eller fysiologiske endringer.Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner internt i boligen eller eksternt. Ekstern viderevarsling over lengre avstand benytter GSM-nettet og varsle til mobiltelefon eller annen mottaker. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (sensor, sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 4: Epilepsivarsling - utendørs - fall
Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall med fall som oppstår utendørs. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner. Viderevarslingen benytter GSM-nettet og kan varsle til mobiltelefon eller annen mottaker.

Post 5: Epilepsivarsling - utendørs - andre typer anfall enn fall
Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall som oppstår utendørs, der symptomene hovedsaklig arter seg i form av kramper, risting eller fysiologiske endringer. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner. Viderevarslingen benytter GSM-nettet og kan varsle til mobiltelefon eller annen mottaker.

Post 6: Epilepsivarsling - videoovervåkning
Vidoeovervåkingssystem som består av kamera og monitor som gjør det mulig å observere epilepsianfall i seng, spesielt på natten, uten å måtte gå inn på soverommet. Systemet har infrarød funksjon for overføring av bilde i mørke eller svakt lys. Forbindelsen mellom kamera og monitor er trådløs.

Post 7: Beslutningsstøtte til bruker
Varslingssystem som gir en påminning/beskjed til bruker når bruker er i ferd med å gjøre en uønsket handling. Eksempler på slike handlinger kan være når bruker åpner ytterdør hjemme og er på vei ut eller beveger seg ut av sengen om natten. Påminningen gis i form av en talebeskjed. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (sensor/detektor og varsler/taleenhet). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 8: Trådløs varsling til nærpersoner
Varslingssystem som registrerer når bruker gjør en uønsket handling. Eksempler på slike handlinger kan være når bruker åpner ytterdør hjemme og er på vei ut eller beveger seg ut av sengen på natten. Varsling går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner internt i boligen. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter sensor, sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 9: Tilkalling - sender uten bryter
Varslingssystem bestående av sender og bærbar mottaker for tilkalling av nærpersoner internt i boligen. Senderen har inngang for ekstern bryter eller sensor. Bryter/sensor er ikke inkludert. Mottakeren varsler med lyd og vibrasjon. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 10: Tilkalling - sender med kroppsbåren bryter
Varslingssystem bestående av bryter med integrert sender og bærbar mottaker for tilkalling av nærpersoner internt i boligen. Senderen har minimum IP-grad 54 og kan brukes i blant annet dusj. Mottakeren varsler med lyd og vibrasjon. For å oppnå en fungerende løsning er det nødvendig å kombinere flere produkter (sender og mottaker). Hurtigoversikten viser aktuelle kombinasjoner.

Post 11: Komfyrvakt
Komfyrvakt som kutter strømmen til komfyrer og koketopper etter en gitt tid. Passer til alle typer elektriske komfyrer og koketopper. Komfyrvakten gir et varsel før strømmen kuttes. Finnes til produkter med 25A og 16A kontakt.

Post 12: Tidsur
Tidsur som kutter strømmen til elektrisk utstyr (husholdningsapparater) som kan skape fare for overoppheting etter en gitt tid.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

EFP Nordic AS
Morellveien 8
NO-1555 Son
Telefon: 90 82 41 01
http://www.komfyrvakt.no

Fiskerstrand Hegland AS
Moveien 79C
NO-3221 Sandefjord
Telefon: 92 65 47 88
http://www.hegland.no

Picomed AS
Gjerstadveien 398, Brokelandsheia
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 37 11 99 50
http://www.picomed.no

Tunstall Norge AS
Sørkedalsveien 6
NO-0369 Oslo
Telefon: +46 76 21 33 90
http://www.tunstall.no

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.5 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Reservedeler Åpen

Reservedeler Lukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.5 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om montering og reparasjon. Les mer om tjenester under kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)