Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kommunikasjonshjelpemidler

Avtaleperiode: 16-06-2021 - 15-06-2024


Hurtigoversikt (PDF) - sist endret 01.03.2024


Produktvideoer
Du finner produktvideoer av kommunikasjonshjelpemidler på Kunnskapsbanken.

Hjelpemidlene på denne avtalen er beregnet for personer med nedsatt eller ingen funksjonell tale, og som derfor har behov for hjelpemidler for alternativ og supplerende komminikasjon.

Avtalen er inndelt i 11 delkontrakter
Delkontrakt 6 gjelder standard datautstyr. Her finnes ingen produktvisning.

Mer informasjon?
- E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler
- På temasiden Kommunikasjon (ASK) finner du aktuelle artikler om både kartlegging, metodikk og bruk av hjelpemidler
- Oversikt over ASK-apper
- Informasjonssidene om ASK  inneholder artikler, e-læring og annet fagstoff om alternativ og supplerende kommunikasjon

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Trykkede kommunikasjonshjelpemidler, grunnpakker med symbolmateriale
Grunnpakker av symbolmateriale som kan tilpasses brukerens behov. Løse symbolkort som kan festes til ulike overflater, som tavler eller vegger. Symbolene er laget i fuktbestandig materiale og tåler hard bruk. Erstatningssymboler kan skrives ut fra medfølgende filmateriale.

Post 2: Trykkede kommunikasjonshjelpemidler, kommunikasjonstavler med symboler
Kommunikasjonstavler med trykkede symboler. Symbolene er organisert etter ulike teamer. Tavlene er laget i fuktbestandig materiale og tåler hard bruk. Erstatningssymboler kan skrives ut fra medfølgende filmateriale.

Post 3: Trykkede kommunikasjonshjelpemidler, kommunikasjonsbøker med tekst eller symboler med tekst
Kommunikasjonsbøker med trykkede symboler eller tekst. Bøkene er laget i fuktbestandig materiale og tåler hard bruk. Innholdet kan tilpasses ved hjelp av programvare som beskrevet i avtalens delkontrakt 4 eller annen tilsvarende programvare.

Post 4: Programvare for å produsere og redigere kommunikasjonsmateriell som skal trykkes
Programvare for å lage, redigere og skrive ut kommunikasjonsmateriell. Med programvaren kan det blant annet lages kommunikasjonstavler, kommunikasjonsbøker og overlegg til talemaskiner. Programvaren har søkefunksjon for symboler og importfunksjon for egne bilder.

Post 5: Samtaleapparat for tekst-til-tale med tekstskjerm på 1 til 4 linjer
Små samtaleapparat med tastatur, for tekst-til-tale-kommunikasjon. Produktene har syntetisk tale på norsk og engelsk, samt kvinne- og mannsstemme.

Post 6: Standard datautstyr for ASK og alternativ betjening (inneholder ikke produktvisninger)
(inneholder ikke produkter) Standard datautstyr med installert programvare eller app. Utstyret skal brukes med ASK kommunikasjonshjelpemidler, og har mulighet for alternativ betjening/styring. Utstyr skal bestilles av NAV Hjelpemiddelsentral gjennom egen bestillingsportal for NAV i Visolits webshop. Datautstyret kan leveres med ferdiginstallert programvare/apper fra leverandøren.

Post 7: Talemaskin med touch-betjening
Talemaskiner med touch-betjening som kan brukes for både tekstkommunikasjon og symbolkommunikasjon. Leveres med norsk og engelsk talesyntese i både kvinne- og mannsstemme. Tastaturene i kommunikasjonsoppsettet har ordprediksjon. Talemaskinene er robuste og tåler utendørs bruk. De er oppladbare med minimum driftstid 7 timer. Verktøyprogram leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. Andre symbolbanker i standard bildeformat og filstruktur kan også brukes. Kommunikasjonsoppsettet kan tilpasses og redigeres direkte på enheten.

Post 8: Talemaskin med øyestyring
Talemaskiner med øyestyring og touch-betjening som kan brukes for både tekstkommunikasjon og symbolkommunikasjon. Talemaskinene er robuste og tåler utendørs bruk. De er oppladbare med minimum driftstid 7 timer. Verktøyprogram leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. Tastaturene i kommunikasjonsoppsettet har ordprediksjon.

Post 9: Talemaskin for alternative betjeningsmetoder
Talemaskiner med tilrettelagt språklig innhold som kan benyttes både med symbolkommunikasjon og tekstkommunikasjon. Betjenes med for eksempel brytere eller hodemus. Verktøyprogrammet leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. I tillegg kan andre symbolbibliotek som leveres i standard bildeformat og filstruktur brukes. Norsk og engelsk talesyntese, med både kvinne- og mannsstemme. Mulig å redigere kommunikasjonsoppsettet direkte på enheten. Monteringsutstyr, programmer for brytertrening og beskyttelse fås som tilbehør.

Post 10: Stemmeforsterker - bærbar
Kommunikasjonshjelpemidler som forsterker stemmen, til bruk i nærkommunikasjon. Stemmeforsterkeren består av en forsterker eller høyttaler og en mikrofon som tilbehør. I tillegg finnes ulike typer mikrofoner som tilbehør.

Post 11: Øyestyringssystemer for standard datautstyr
Øyestyringssystemer for betjening av standard datautstyr ved hjelp av øynene. Nødvendig programvare og drivere er inkludert. Leveres med hensiktsmessig festeanordning og brytertilkobling. Systemene er beregnet brukt i kombinasjon med datautstyr i delkontrakt 6, eller med brukers eget datautstyr. Festeanordning leveres som standard.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Cognita AS
Gjerstadveien 396
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 22 12 14 50
https://cognita.no

Ergo Contech
Ulefossvegen 111
NO-3728 Skien
Telefon: 40 00 17 65
http://www.ergocontech.no

NorMedia AS
Surstoffveien 5
NO-0661 Oslo
Telefon: 66 91 54 40
https://normedia.no

Picomed AS
Gjerstadveien 398, Brokelandsheia
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 37 11 99 50
http://www.picomed.no

Sensio AS, Sensio avd. Vestfold
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

Tobii Dynavox AS
Edvard Griegs vei 3A
NO-5059 Bergen
Telefon: 55 55 10 60
http://www.tobiidynavox.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om utprøving, opplæring/tilrettelegging, reparasjon og klargjøring av produkt for gjenbruk. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)