Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ståstativ og arm-, kropps- og bentreningshjelpemidler

Avtaleperiode: 01-04-2021 - 30-11-2024


Hurtigoversikt (PDF)

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av ståstativer på avtale på Kunnskapsbanken.

Brukere
Brukere av trenings- og aktiviseringshjelpemidler er barn og voksne med nedsatt selvstendig gå- og ståfunksjon. Brukerne kan ha nedsatt motorisk kontroll, for eksempel på grunn av ulik muskelspenning, ufrivillige bevegelser, nedsatt muskelkraft eller nedsatt koordinasjonsevne. Noen har utviklet feilstillinger og asymmetrier i overkropp og/eller underkropp, enkelte av brukerne har også nedsatt kognitiv funksjon. De fleste brukere vil ha behov for assistanse av en hjelper for å benytte produktet, mens noen vil kunne betjene treningshjelpemiddelet helt eller delvis selv.

Brukerne av ståstativ har ingen eller kun noe selvstendig ståfunksjon. De fleste har god styrke og stabilitet i overkroppen og god hodekontroll, men noen har nedsatt eller ingen hodekontroll. Brukerne kan ha feilstillinger i hofte og bein. Bruker vil alltid ha behov for assistanse av hjelper ved bruk av produktet og noen vil ha behov for å bli plassert inn i ståstativet ved hjelp av personløfter eller takheis.

Rammeavtalen er delt inn i 7 delkontrakter
Delkontrakt 1-2: Trenings- og aktiviseringshjelpemiddel
Delkontrakt 3-7: Ståstativ

Mer informasjon? 
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

Du finner også fagstoff om posisjonering, stående posisjonering og videoer om aktivitet og deltakelse på Kunnskapsbanken.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Trenings- og aktiviseringshjelpemiddel - bein og eventuelt armer - stående stilling
Trenings- og aktiviseringshjelpemiddel for bevegelsestrening i stående stilling. Leveres med lader, bord, hoftebelte, brystbelte/vest og hodestøtte.

Post 2: Trenings- og aktiviseringshjelpemiddel med elektrisk motor- bein - sittende stilling
Motorisert trenings- og aktiviseringshjelpemiddel for bevegelsestrening i sittende stilling. Leveres med lader og utstyr for fiksering av føtter.

Post 3: Frontalt ståstativ med manuell tilt
Ståstativ med støttepunkter på framsiden av over- og underkropp. Støtte på baksiden gis i form av belter, bøyler eller lignende. Ståstativene har manuell tilt. Leveres med bord, hjul og bremser.

Post 4: Dorsalt ståstativ med manuell tilt
Ståstativ med støttepunkter på baksiden av over- og underkropp. Støtte på framsiden gis i form av belter, bøyler eller lignende. Ståstativene har manuell tilt. Leveres med bord, hjul, bremser og støtte for hode.

Post 5: Dorsalt ståstativ med elektrisk tilt
Ståstativ med støttepunkter på baksiden av over- og underkropp. Støtte på framsiden gis i form av belter, bøyler eller lignende. Ståstativene har elektrisk tilt. Leveres med lader, bord, hjul, bremser og støtte for hode.

Post 6: Ståstativ med drivhjul og tilt
Ståstativ som kan forflyttes av bruker ved hjelp av drivhjul. Ståstativene har tiltfunksjon. Leveres med eikebeskyttere på drivhjul og parkeringsbrems.

Post 7: Ståstativ med elektrisk oppreisningsfunksjon fra sittende til stående stilling
Ståstativ med motorisert oppreisningsfunksjon fra sittende til stående. Kan betjenes av bruker selv eller hjelper. Leveres med bord, hjul, bremser og lader.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Fysiopartner AS
Ryensvingen 15A
NO-0680 OSLO
Telefon: 23 05 11 60
http://www.fysiopartner.no

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
NO-1252 Oslo
Telefon: 66 81 60 70
http://www.hm-spes.no

Made for Movement AS
Rødmyrlia 2
NO-3735 SKIEN
Telefon: 35 50 51 20
https://www.madeformovement.com

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om utprøving og individuell tilpasning. Les mer om tjenester under kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i oversikten. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

 

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold. Les rammeavtalen (PDF)

Les rammeavtalen (PDF)