Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hørselshjelpemidler

Avtaleperiode: 18-05-2021 - 28-02-2025


Hurtigoversikt (PDF) Sist oppdatert 03.01.2024.

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av hørselshjelpemidler på avtale på Kunnskapsbanken.
 
Rammeavtalen er delt inn i 13 delkontrakter

Delkontrakt 1-3: Lyttesystem for TV og radio
Delkontrakt 4: Teleslyngeforsterker
Delkontrakt 5-8: Samtaleforsterker
Delkontrakt 9: Samtaleløsning
Delkontrakt 10-11: Samtaleanlegg
Delkontrakt 12: Analog forsterkertelefon
Delkontrakt 13: Varslingssystem

Mer informasjon?
På NAV sine hjemmesider finner man informasjon om hvem som kan få hørselshjelpemidler via Folketrygden og veiledning i hvordan man søker

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs hørsel på Kunnskapsbanken gir en innføring i hørselsområdet. Målgruppen for kurset er primært kommunale hørselskontakter.

På Kunnskapsbanken finner man egne temasider om hørsel.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

1: Lyttesystem for TV og radio
Lyttesystem bestående av sender og mottaker med trådløs overføring, primært utviklet for å lytte til TV og radio. Mottaker har lyttebøyle/ hodetelefoner eller teleslynge/halsslynge. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

2: Lyttesystem for TV og radio til brukere med høreapparat
Lyttesystem med sender som primært er utviklet for å lytte til TV og radio for brukere med høreapparat. Sender skal ha mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

3: Lyttesystem for TV og radio basert på høyttaler plassert nær bruker
Lyttesystem bestående av sender og mottaker med trådløs lydoverføring til høyttaler og lydoverføring til bruker via nærlydshøyttaler. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

4: Teleslyngeforsterker
Teleslyngeforsterker egnet til bruk i private hjem på minimum 40 kvm, hovedsakelig for å lytte til TV og radio. For bruk ved overføring av lyd via telespole. Teleslyngeforsterker har mulighet for analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

5: Samtaleforsterker trådbundet, enkel
Samtaleforsterker bestående av mikrofon og hodetelefoner i én pakke. Enkel betjeningsmulighet for bruker.

6: Samtaleforsterker trådbundet, avansert
Samtaleforsterker bestående av mikrofon og hodetelefoner i én pakke. Produktet har tonekontroll, balansejustering og har innebygget telespole eller trådløs tilkobling til annen lydkilde.

7: Samtaleforsterker trådløs, enkel
Samtaleforsterker består av sender og mottaker med trådløs forbindelse mellom dem. Mottakeren vil normalt ha en teleslynge/halsslynge for overføring av lyd til høreapparatene eller overføring med radiosignaler direkte til høreapparater eller via streamer.

8: Samtaleforsterker trådløs, avansert
Samtaleforsterker bestående av sender med mikrofon og mottaker med trådløs forbindelse mellom dem. Mottakeren vil normalt ha en teleslynge/halsslynge for overføring av lyd til høreapparatene, eller overføring med radiosignaler til høreapparater eller streamer.

9: Trådløs samtaleløsning, portabel
Samtaleløsning for situasjoner ved arbeidsplass, møte, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning der én med nedsatt hørsel skal kommunisere med flere samtidig. Samtaleløsningen vil typisk bestå av to eller flere sendere med mikrofon og én eller flere mottakere.

10: Samtaleanlegg med høyttaler, portabelt
Samtaleløsning med høyttaler(e) til bruk i barnehage og skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består av trådløs og oppladbar lærermikrofon, elevmikrofon og portabel høyttaler(e) og mottaker.

11: Samtaleanlegg med høyttaler(e), stasjonært
Samtaleanlegg med høyttaler(e) til bruk i barnehage og skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består av trådløs og oppladbar lærermikrofon, elevmikrofon, høyttaler(e) og ulike løsninger for direkteyd og/eller nærlyd.

12: Analog forsterkertelefon med teleslynge i røret/håndsett
Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret/håndsettet. Den har volumkontroll og tonekontroll.

13: Varslingssystem
Varslingssystem som kan dekke hoveddelen av varslingsbehovene til en person med nedsatt hørsel. Løsningen skal kunne detektere og varsle bruker med audiodetektor, ledningstilkobling eller dedikerte sendere. Varslingssystemet settes sammen med de produktene som kan avhjelpe brukers behov for varsling.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Bellman & Symfon Norge AS
Breiliveien 47
NO-3217 Sandefjord
Telefon: 33 42 72 50
http://www.aurismed.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Medus AS
Pb. 4
NO-2712 Brandbu
Telefon: 61 32 90 50
http://www.medus.no

Presbyacusis AS
PB34 Vålerenga
NO-0579 Oslo
Telefon: 91 61 46 13
https://www.humantechnik.com/en/products/

Sensio AS, Sensio avd. Vestfold
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
NO-0105 OSLO
Telefon: 96 09 86 00
http://www.phonak.com

Transistor Sweden AB
Bergkällavägen 23
SE-19279 Sollentuna
Telefon: +08 54 55 36 30
https://transistor.se/sv/

Tilbehør Åpen

Tilbehør Lukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Tilbehør post 7 (tilleggsanskaffelse)Åpen

Tilbehør post 7 (tilleggsanskaffelse)Lukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Reservedeler Åpen

Reservedeler Lukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Reservedeler post 7 (tilleggsanskaffelse)Åpen

Reservedeler post 7 (tilleggsanskaffelse)Lukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester for hørselshjelpemidler: Montering, reparasjon, demontering og gjenbruk. Les mer om tjenester i Behov- og kravspesifikasjon side 28.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen

Behov- og kravspesifikasjon post 7 (tilleggsanskaffelse)Åpen

Behov- og kravspesifikasjon post 7 (tilleggsanskaffelse)Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen

Rammeavtalen post 7 (tilleggsanskaffelse)Åpen

Rammeavtalen post 7 (tilleggsanskaffelse)Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen