Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Hørselshjelpemidler

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hørselshjelpemidler

Avtaleperiode: 18-05-2021 - 18-05-2023

Benytt hurtigoversikten dersom du er kjent med innholdet i avtalen.
Hurtigoversikt (PDF)

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av hørselshjelpemidler på avtale på Kunnskapsbanken.

Om rammeavtalen 
Rammeavtalen er delt opp i 13 poster (delkontrakter) for på best mulig måte å dekke behovet til de aktuelle brukergruppene, sikre sammenlignbare produkter og bidra til oppnåelse av ønsket sortimentsbredde.

Post 1-3:     Lyttesystem for TV og radio
Post 4:        Teleslyngeforsterker
Post 5-8:     Samtaleforsterker
Post 9:        Samtaleløsning
Post 10-11: Samtaleanlegg
Post 12:      Analog forsterkertelefon
Post 13:      Varslingssystem

Brukerne er
- Eldre personer som har nedsatt hørsel på ett eller begge ører og noen bruker høreapparat. I tillegg kan de ha dårlig motorikk i fingre, vansker med synet og kognitiv svikt. 

- Personer med nedsatt hørsel der noen bruker høreapparat og andre ikke.

- Personer med nedsatt hørsel som er aktiv i mange ulike lyttemiljø, eksempelvis skole, arbeid og fritidsaktiviteter.

- Barn i barnehage og skole med ulike hørselsvansker og noen bruker høreapparat.

- Personer som har vansker med å oppfatte tale i undervisningssituasjoner.

- Personer som har nedsatt hørsel og som har vansker med å høre varslingslyder. 

Produktinformasjon på Hjelpemiddeldatabasen
Man finner informasjon om produktene i:  
- beskrivelser av postene (informasjon fra konkurransegrunnlaget).  
- produktbeskrivelsene (kort beskrivelse av produktserien eller produktet som du finner til venstre for produktbildene).  
- lister over tjenester, tilbehør og reservedeler knyttet til hver leverandør. 
- informasjon om produktene i form av brosjyre, bruksanvisning med mer.
 
På Hjelpemiddeldatabasen kan man sammenlikne produkter og søke på detaljer når man er inne på oversikt over produkter i ISO-kode. Produktene i samme post vil som regel ha samme ISO-kode.

Relevant informasjon på nav.no og Kunnskapsbanken.net
På NAV sine hjemmesider finner man informasjon om hvem som kan få hørselshjelpemidler via Folketrygden og veiledning i hvordan man søker

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs hørsel på Kunnskapsbanken gir en innføring i hørselsområdet. Målgruppen for kurset er primært kommunale hørselskontakter.

På Kunnskapsbanken finner man egne temasider om hørsel.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Lyttesystem for TV og radio
Lyttesystem bestående av sender og mottaker med trådløs overføring, primært utviklet for å lytte til TV og radio. Mottaker har lyttebøyle/ hodetelefoner eller teleslynge/halsslynge. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

Post 2: Lyttesystem for TV og radio til brukere med høreapparat
Lyttesystem med sender som primært er utviklet for å lytte til TV og radio for brukere med høreapparat. Sender skal ha mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

Post 3: Lyttesystem for TV og radio basert på høyttaler plassert nær bruker
Lyttesystem bestående av sender og mottaker med trådløs lydoverføring til høyttaler og lydoverføring til bruker via nærlydshøyttaler. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

Post 4: Teleslyngeforsterker
Teleslyngeforsterker egnet til bruk i private hjem på minimum 40 kvm, hovedsakelig for å lytte til TV og radio. For bruk ved overføring av lyd via telespole. Teleslyngeforsterker har mulighet for analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til TV og radio.

Post 5: Samtaleforsterker trådbundet, enkel
Samtaleforsterker bestående av mikrofon og hodetelefoner i én pakke. Enkel betjeningsmulighet for bruker.

Post 6: Samtaleforsterker trådbundet, avansert
Samtaleforsterker bestående av mikrofon og hodetelefoner i én pakke. Produktet har tonekontroll, balansejustering og har innebygget telespole eller trådløs tilkobling til annen lydkilde.

Post 7: Samtaleforsterker trådløs, enkel
Det finnes ingen produkter i denne posten.

Post 8: Samtaleforsterker trådløs, avansert
Samtaleforsterker bestående av sender med mikrofon og mottaker med trådløs forbindelse mellom dem. Mottakeren vil normalt ha en teleslynge/halsslynge for overføring av lyd til høreapparatene, eller overføring med radiosignaler til høreapparater eller streamer.

Post 9: Trådløs samtaleløsning, portabel
Samtaleløsning for situasjoner ved arbeidsplass, møte, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning der én med nedsatt hørsel skal kommunisere med flere samtidig. Samtaleløsningen vil typisk bestå av to eller flere sendere med mikrofon og én eller flere mottakere.

Post 10: Samtaleanlegg med høyttaler, portabelt
Samtaleløsning med høyttaler(e) til bruk i barnehage og skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består av trådløs og oppladbar lærermikrofon, elevmikrofon og portabel høyttaler(e) og mottaker.

Post 11: Samtaleanlegg med høyttaler(e), stasjonært
Samtaleanlegg med høyttaler(e) til bruk i barnehage og skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består av trådløs og oppladbar lærermikrofon, elevmikrofon, høyttaler(e) og ulike løsninger for direkteyd og/eller nærlyd.

Post 12: Analog forsterkertelefon med teleslynge i røret/håndsett
Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret/håndsettet. Den har volumkontroll og tonekontroll.

Post 13: Varslingssystem
Varslingssystem som kan dekke hoveddelen av varslingsbehovene til en person med nedsatt hørsel. Løsningen skal kunne detektere og varsle bruker med audiodetektor, ledningstilkobling eller dedikerte sendere. Varslingssystemet settes sammen med de produktene som kan avhjelpe brukers behov for varsling.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

AurisMed AS
Breiliveien 47
NO-3217 Sandefjord
Telefon: 33 42 72 50
http://www.aurismed.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Medus AS
Pb. 4
NO-2712 Brandbu
Telefon: 61 32 90 50
http://www.medus.no

Presbyacusis AS
PB34 Vålerenga
NO-0579 Oslo
Telefon: 91 61 46 13
https://www.humantechnik.com/en/products/

Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
NO-0105 OSLO
Telefon: 23 00 32 60
http://www.phonak.com

Transistor Sweden AB
Bergkällavägen 23
SE-19279 Sollentuna
Telefon: +08 54 55 36 30
https://transistor.se/sv/

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

Tilbehør Åben

Tilbehør Luk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Reservedeler Åben

Reservedeler Luk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester for hørselshjelpemidler: Montering, reparasjon, demontering og gjenbruk. Les mer om tjenester i Behov- og kravspesifikasjon side 28.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon Åben

Behov- og kravspesifikasjon Luk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post"

Les behov- og kravspesifikasjonen

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen


 
Relatert informasjon