Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Overflyttingsplattformer og personløftere

Avtaleperiode: 01-12-2021 - 01-12-2023

Benytt hurtigoversikten dersom du er kjent med innholdet i avtalen.

Hurtigoversikt (PDF) - Sist oppdatert 11.03 2022.

Produktvideoer
Produktvideoer for denne avtalen finner du på Kunnskapsbanken.

Om avtalene
Rammeavtale med avtalenummer 20-11019 omfatter overflyttingsplattformer, mobile personløftere og stasjonære personløftere. Brukerne av disse hjelpemidlene er personer med redusert til ingen evne til å forflytte seg selv. De kan ha nedsatt ståfunksjon og/eller sittefunksjon som gir problemer med forflytning fra sittende til stående, eller for eksempel fra seng til rullestol. Mobile personløftere for aktivt løft benyttes når en person skal forflyttes fra sittende til stående stilling. Kroppen støttes av seil og leggstøtter. Mobile personløftere for passivt løft brukes når en person skal forflyttes fra sittende eller liggende stilling. Kroppen støttes da av seil.

Tilleggsanskaffelse
Det er gjort en tilleggsanskaffelse med avtalenummer 21-8077 som omfatter badekarmonterte personløftere (post 9). Brukerne er voksne med nedsatt bevegelsesevne og/eller balanse. Brukerne skal benytte badekar sittende og har redusert evne til å komme seg opp i og ut av badekaret.

Avtalene er fordelt slik
Post 1-2: Overflyttingsplattformer
Post 3:    Mobile personløftere for aktivt løft
Post 4-7: Mobile personløftere for passivt løft
Post 8:    Stasjonære personløftere
Post 9:    Badekarmontert personløfter

OBS: Seil og personløftere fra ulike leverandører skal ikke kombineres. 

Produktinformasjon på Hjelpemiddeldatabasen
Du finner informasjon om produktene i:
- beskrivelser av delkontraktene (informasjon fra konkurransegrunnlaget)
- produktbeskrivelsene (kort beskrivelse av produktserien eller produktet som du finner til venstre for produktbildene)
- lister over seil/seler, tjenester, tilbehør og reservedeler (PDF-filer knyttet til hver leverandør)
- vedlegg fra leverandør (brosjyre, bruksanvisning med mer, knyttet til produktene)

På Hjelpemiddeldatabasen kan man sammenlikne produkter og søke på detaljer når man er inne på oversikt over produkter i ISO-kode. Produktene i samme post/delkontrakt vil som regel ha samme ISO-kode.

Relevant informasjon på nav.no og Kunnskapsbanken.net
På NAV sine hjemmesider finnes informasjon om hvordan man søker om hjelpemidler.

E-læringskurset "Grunnkurs hjelpemiddelformidling" på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler.
E-læringskurset "Godkjenningskurs personløfter og seil" på Kunnskapsbanken må bestås før man kan formidle denne typen hjelpemidler. Dette for å oppnå sikker bruk av personløfter og seil.
Generell informasjon om personløftere finnes på Kunnskapsbanken.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Overflyttingsplattform
Overflyttingsplattformer uten sete. De er uten elektriske funksjoner og har integrert håndtak, bøyle eller tilsvarende, fotplate og integrert støtte for legg. Løftekapasitet minimum 150 kg.

Post 2: Overflyttingsplattform med setestøtte
Overflyttingsplattformer med sete. De har integrert håndtak, fotplate og støtte for sete og legg. De er uten elektriske funksjoner og har hjulbrems. Løftekapasitet minimum 150 kg.

Post 3: Mobil personløfter for aktivt løft
Mobile personløftere for aktivt løft med elektrisk oppreisningsfunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Seil fås som tilbehør.

Post 4: Mobil personløfter for passivt løft, manuell framdrift- egnet for transport
Mobil personløfter for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og bredderegulering av ben. Sammenleggbar og delbar uten bruk av verktøy. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 140 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 5: Mobil personløfter for passivt løft, manuell fremdrift
Mobile personløftere for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 6: Mobil personløfter for passivt løft, manuell fremdrift- høy løftehøyde og lavt understell
Mobil personløfter for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Minimum løftehøyde på 175 cm. Understell maksimum 9 cm høyt. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 7: Mobil personløfter for passivt løft, elektrisk fremdrift
Ingen produkter på avtale.

Post 8: Stasjonær personløfter for passivt løft, manuell fremdrift- i ett eller flere rom
Stasjonære personløftere for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon. Mulighet for rom- til romløsning. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasistet på minimum 150 kg. Ulike seil og skinnesystem fås som tilbehør.

Post 9: Badekarmontert personløfter for sittende posisjon- badekarheis
Badekarmontert personløfter for sittende stilling. Den har elektrisk heve- og senkefunksjon. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 120 kg.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Arjo Norge AS
Nils Hansens vei 8
NO-0667 OSLO
Telefon: 22 08 00 50
http://www.arjo.no

Direct Healthcare Group Norge AS
Sankt Hallvards vei 3
NO-3414 Lierstranda
Telefon: 21 01 44 70
https://www.directhealthcaregroup.com/no/

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

V. Guldmann AS
Graham Bells Vej 23A
DK-8200 Aarhus N
Telefon: +47 90 60 01 30
http://guldmann.com/no

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
http://www.varodd.no

Seil og selerÅpen

Seil og selerLukk

Her finner du oversikt over seilene som tilhører de ulike leverandørene. Bruk leverandørenes brosjyrer for nærmere informasjon og detaljer om seilene og selene.

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Her finner du oversikt over tilbehør fra de ulike leverandørene. Seil og seler finner du i egne dokumenter over her.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Her finner du oversikt over reservedeler for de ulike leverandørene.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Her finner du oversikt over tjenester for de ulike leverandørene.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon 20-11019Åpen

Behov- og kravspesifikasjon 20-11019Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Behov- og kravspesifikasjon 21-8077Åpen

Behov- og kravspesifikasjon 21-8077Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtale 20-11019Åpen

Rammeavtale 20-11019Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

Rammeavtale 21-8077Åpen

Rammeavtale 21-8077Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)