Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Overflyttingsplattformer og personløftere

Avtaleperiode: 01-12-2021 - 30-11-2024


Hurtigoversikt (PDF) - Sist oppdatert 06.12.2023.

Produktvideoer
Produktvideoer for denne avtalen finner du på Kunnskapsbanken.

Avtalene inneholder 9 delkontrakter
Delkontrakt 1-2: Overflyttingsplattformer
Delkontrakt 3:    Mobile personløftere for aktivt løft
Delkontrakt 4-7: Mobile personløftere for passivt løft
Delkontrakt 8:    Stasjonære personløftere
Delkontrakt 9:    Badekarmontert personløfter

OBS: Seil og personløftere fra ulike leverandører skal ikke kombineres.

Mer informasjon?
På NAV sine hjemmesider finnes informasjon om hvordan man søker om hjelpemidler.
E-læringskurset "Grunnkurs hjelpemiddelformidling" på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler.
E-læringskurset "Godkjenningskurs personløfter og seil" på Kunnskapsbanken må bestås før man kan formidle denne typen hjelpemidler. Dette for å oppnå sikker bruk av personløfter og seil.
Generell informasjon om personløftere finnes på Kunnskapsbanken.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Overflyttingsplattform
Overflyttingsplattformer uten sete. De er uten elektriske funksjoner og har integrert håndtak, bøyle eller tilsvarende, fotplate og integrert støtte for legg. Løftekapasitet minimum 150 kg.

Post 2: Overflyttingsplattform med setestøtte
Overflyttingsplattformer med sete. De har integrert håndtak, fotplate og støtte for sete og legg. De er uten elektriske funksjoner og har hjulbrems. Løftekapasitet minimum 150 kg.

Post 3: Mobil personløfter for aktivt løft
Mobile personløftere for aktivt løft med elektrisk oppreisningsfunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Seil fås som tilbehør.

Post 4: Mobil personløfter for passivt løft, manuell framdrift- egnet for transport
Mobil personløfter for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og bredderegulering av ben. Sammenleggbar og delbar uten bruk av verktøy. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 140 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 5: Mobil personløfter for passivt løft, manuell fremdrift
Mobile personløftere for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 6: Mobil personløfter for passivt løft, manuell fremdrift- høy løftehøyde og lavt understell
Mobil personløfter for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon og elektrisk bredderegulering av ben. Minimum løftehøyde på 175 cm. Understell maksimum 9 cm høyt. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 150 kg. Ulike seil fås som tilbehør.

Post 7: Mobil personløfter for passivt løft, elektrisk fremdrift
Ingen produkter på avtale.

Post 8: Stasjonær personløfter for passivt løft, manuell fremdrift- i ett eller flere rom
Stasjonære personløftere for passivt løft med elektrisk heve- og senkefunksjon. Mulighet for rom- til romløsning. Håndkontroll. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasistet på minimum 150 kg. Ulike seil og skinnesystem fås som tilbehør.

Post 9: Badekarmontert personløfter for sittende posisjon- badekarheis
Badekarmontert personløfter for sittende stilling. Den har elektrisk heve- og senkefunksjon. Batteridrevet. Lader medfølger. Løftekapasitet på minimum 120 kg.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Arjo Norge AS
Nils Hansens vei 8
NO-0667 OSLO
Telefon: 22 08 00 50
http://www.arjo.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

V. Guldmann AS
Graham Bells Vej 23A
DK-8200 Aarhus N
Telefon: +47 90 60 01 30
http://guldmann.com/no

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
https://hjelpemidler.varodd.no/

Seil og selerÅpen

Seil og selerLukk

Her finner du oversikt over seilene som tilhører de ulike leverandørene. Bruk leverandørenes brosjyrer for nærmere informasjon og detaljer om seilene og selene.

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Her finner du oversikt over tilbehør fra de ulike leverandørene. Seil og seler finner du i egne dokumenter over her.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Her finner du oversikt over reservedeler for de ulike leverandørene.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Her finner du oversikt over tjenester for de ulike leverandørene.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon 20-11019Åpen

Behov- og kravspesifikasjon 20-11019Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Behov- og kravspesifikasjon 21-8077Åpen

Behov- og kravspesifikasjon 21-8077Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtale 20-11019Åpen

Rammeavtale 20-11019Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

Rammeavtale 21-8077Åpen

Rammeavtale 21-8077Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)