Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Moduloppbygde sittesystemer

Avtaleperiode: 01-03-2022 - 28-02-2025


Hurtigoversikt (PDF) Sist oppdatert 08.03.2022

Produktvideoer
Produktvideoer av moduloppbygde sittesystemer finner du på Kunnskapsbanken.

Brukere

Brukere av moduloppbygde sittesystemer er barn, ungdom og voksne med blant annet nedsatt sittestabilitet, ufrivillige bevegelser, nedsatt motorisk kontroll og ofte nedsatt koordinasjon. Brukerne kan ha feilstillinger og asymmetrier. Brukerne har behov for omfattende og presis støtte og posisjonering for å fremme egenaktivitet.

Avtalen inneholder 5 delkontrakter
Delkontrakt 1: Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell - til barn
Delkontrakt 2: Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell - til ungdom og voksne
Delkontrakt 3: Sittemodul med tykk polstring og omsluttende støtte, med understell - til barn, ungdom og voksne
Delkontrakt 4: Dynamisk sittemodul med understell - til barn, ungdom og voksne
Delkontrakt 5: Formstøp og understell - til barn, ungdom og voksne

Du finner informasjon om tilhørende understell i produktvisningene for sittemoduler og formstøp på avtale. Under filer finner du dokumentet "understell" som viser hvilke understell som passer til aktuell sittemodul/formstøp.

Mer informasjon?
temasiden "Bevegelse" på Kunnskapsbanken vil du blant annet finne relevant informasjon om posisjonering

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell - til barn
Sittemodulene leveres med justerbar rygghøyde, ryggvinkel, setedybde og sidestøtter til bolen. Produktene har hodestøtte, støtte for armer, polstret hoftebelte med firepunkts feste og støtte for føtter. De har kjørebøyle eller kjørehåndtak, og er klargjort for vest og bord. Det finnes både manuelle og elektriske hev- og senkbare understell med tilt og brems eller med låsbare hjul.

Post 2: Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell - til ungdom og voksne
Sittemodulene leveres med justerbar rygghøyde, ryggvinkel, setedybde og sidestøtter til bolen. Produktene har hodestøtte, støtte for armer, polstret hoftebelte med firepunkts feste og støtte for føtter. De har kjørebøyle eller kjørehåndtak og er klargjort for vest og bord. Det finnes både manuelle og elektriske hev- og senkbare understell med tilt og brems eller med låsbare hjul.

Post 3: Sittemodul med tykk polstring og omsluttende støtte, med understell - til barn, ungdom og voksne
Sittemodulene leveres med justerbar ryggvinkel, polstret hodestøtte og hoftebelte samt støtte for armer og føtter. Produktene har kjørebøyle eller kjørehåndtak og er klargjort for vest og bord. Det finnes både manuelle og elektriske hev- og senkbare understell med tilt, og brems eller låsbare hjul. Produktene har minimum ett understell med tilt som har ledsagerbrems.

Post 4: Dynamisk sittemodul med understell - til barn, ungdom og voksne
Sittemodulene med understell leveres med hodestøtte, støtte for armene og føttene, polstret hoftebelte og fotfiksering. Rygg- og beinstøtter følger brukers ekstensjonsbevegelser i kne og hofteledd, og bringer bruker kontrollert tilbake til utgangsposisjon. Det er mulig å låse hele eller deler av den dynamiske funksjonen. Sittemodulene er klargjorte for montering av vest og bord. Produktene har kjørehåndtak eller kjørebøyle og minimum ett understell med tilt og ledsagerbrems.

Post 5: Formstøp og understell - til barn, ungdom og voksne
Omfatter sitteskall, dusj-/toalettskall og ståskall. De formstøpte sittemodulene leveres med hodestøtte og hoftebelte. Ytterskall, polstring og trekk er delt i sete og rygg. Trekkene er avtagbare. De formstøpte sittemodulene, hard type, er kopistøp og beregnet for bruk i dusj og toalett. De leveres med hodestøtte og hoftebelte. Sittemodulene har utsparing for bruk i dusj eller over toalettet. De formstøpte ståskallene leveres med hodestøtte og montert fiksering for kne, bekken og bryst. De skal kunne monteres på dorsale ståstativ, som må bestilles separat.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Alu Rehab AS
Bedriftsveien 23
NO-4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51 78 62 20
http://www.alurehab.no

Ergoseat AS
Lønningsflaten 28
NO-5258 BLOMSTERDALEN
Telefon: 55 10 16 00
http://www.ergoseat.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
NO-1252 Oslo
Telefon: 66 81 60 70
http://www.hm-spes.no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

Tilbehør Åpen

Tilbehør Lukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.4 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Reservedeler Åpen

Reservedeler Lukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.5 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Les mer om tjenester under kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i oversikten. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)