Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kjøreramper

Avtaleperiode: 01-06-2022 - 01-06-2024

Gjør deg kjent med avtalen før du benytter hurtigoversikten.

Hurtigoversikt (PDF)
Sist oppdatert 01.06.2022

Produktvideoer

Produktvideoer for denne avtalen finner du på Kunnskapsbanken.

Brukere
Brukere er personer med nedsatt eller ingen gangfunksjon som har vansker med å forsere hindringer eller komme inn/ut av boligen.

Om rammeavtalen
Avtalen inneholder følgende poster (delkontrakter)
Post 1 - 3: Terskeleliminatorer 
Post 4: Bærbar rampe - sammenleggbar
Post 5: Bærbare skinner - sammenleggbare
Post 6: Stasjonær/fastmontert rampe

Produktinformasjon på Hjelpemiddeldatabasen
Du finner informasjon om produktene i:
- beskrivelser av delkontraktene (informasjon fra konkurransegrunnlaget)
- produktbeskrivelsene (kort beskrivelse av produktserien eller produktet som du finner til venstre for produktbildene)
- lister over tjenester, tilbehør og reservedeler (PDF-filer knyttet til hver leverandør)
- vedlegg fra leverandør (brosjyre, bruksanvisning med mer, knyttet til produktene)

I Hjelpemiddeldatabasen kan du sammenligne produkter og søke på detaljer når du er inne på oversikten "produktgrupper". Produktene i samme post/delkontrakt vil som regel ha samme ISO-kode.

Relevant informasjon på nav.no og Kunnskapsbanken.net
På NAV sine hjemmesider finnes informasjon om hvordan man søker om hjelpemidler.
På NAV sine hjemmesider finnes mer informasjon om hjelpemidler og tilpasning i boligen.

E-læringskurset "Grunnkurs hjelpemiddelformidling" på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler.

E-læringskurset "Grunnkurs bolig" på Kunnskapsbanken er relevant for fagpersoner som bistår innbyggere med å søke om tilrettelegging av boligen.

E-læringskurset "Tegnekurs bolig" på Kunnskapsbanken gir et godt utgangspunkt for å lage målsatte tegninger som vedlegges søknad om fastmonterte ramper. 

Temasidene om "Adkomst til og i egen bolig" på Kunnskapsbanken inneholder nyttig informasjon om tilrettelegging både utenfor og inne i boligen.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Terskeleliminator - påkjøring fra en side, for innendørs og begrenset utendørs bruk
Terskeleliminatorer for påkjøring forfra. Dekker terskelhøyde fra 1,5 -16 cm. og terskelbredde fra 70-90 cm.

Post 2: Terskeleliminator - påkjøring fra minimum to sider, for innendørs og begrenset utendørs bruk
Terskeleliminatorer for påkjøring fra flere sider. Dekker terskelhøyde fra 1,5-12 cm. og terskelbredde fra 60-96 cm.

Post 3: Terskeleliminator - påkjøring fra en side, for utendørs bruk
Terskeleliminatorer til utendørs bruk for påkjøring forfra. Dekker terskelhøyde fra 5-20 cm. og terskelbredde fra 90- 126 cm. Produsert i værbestandig og drenerende materiale.

Post 4: Bærbar rampe - sammenleggbar
Sammenleggbare ramper med styrekanter som minimum dekker lengder fra og med 100 cm til og med 280 cm.

Post 5: Bærbare skinner - sammenleggbare
Sammenleggbare skinner med styrekanter som minimum dekker lengder fra og med 100 cm til og med 280 cm. Produktene leveres i par.

Post 6: Stasjonær/fastmontert rampe
Modulbaserte kjøreramper som består av kjørebaner og repos med styrekant, påkjøringsbrett, trapper, rekkverk, håndløpere, markplater og porter.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 5
NO-2816 GJØVIK
Telefon: 61 13 46 00
http://www.topromobility.com

V. Guldmann AS
Graham Bells Vej 23A
DK-8200 Aarhus N
Telefon: +47 90 60 01 30
http://guldmann.com/no

Øvrebø Rehabilitering AS
Rosenkrantzgata 11
NO-3018 DRAMMEN
Telefon: 32 24 42 50
http://www.ovrebo.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Reservedeler Åpen

Reservedeler Lukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, reparasjon, demontering og lagring av produkt for gjenbruk. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)