Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Bilombygg

Avtaleperiode: 01-04-2022 - 01-04-2024

Avtalen omfatter primært ombygging av personbilregistrerte kassebiler, men også mindre biler. Avtalen omfatter både nye og brukte biler.

Brukerne kan være både voksne og barn. Noen av de voksne skal kjøre bilen selv ved hjelp av kjøreteknisk utstyr som monteres i bilen, mens andre er passasjerer. De benytter i stor grad rullestol og er avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen. 

Avtalen deles overordnet inn i tre kategorier
1. Enkelt bilombygg, for eksempel installasjon av heis, rampe, utjevning av gulv
2. Avansert bilombygg, for eksempel installasjon av avansert kjøreteknisk utstyr som elektronisk gass/brems/styresystem og rullestolfester der rullestol er sete i kjøretøy
3. Omfattende bilombygg, for eksempel takheving eller gulvsenking i kombinasjon med enkelt eller avansert bilombygg.

Anskaffelsen er inndelt i 5 delkontrakter, èn pr bilregion, som til sammen dekker hele landet
1. Region Øst - Bilsenter Østlandet
2. Region Sørvest- Bilsenter Sørvest-Norge
3. Region Vest - Bilsenter Vest-Norge
4. Region Midt - Bilsenter Midt-Norge
5. Region Nord - Bilsenter Nord-Norge

Rammeavtalen inneholder ikke konkrete produkter. Leverandører vil konkurrere på fastsatte kriterier i minikonkurranser. Minikonkurransene vil inneholde informasjon om bilen og brukers behov, slik at leverandøren kan tilby best egnet løsning.
Se eksempler på spesialutstyr og ombygging på Kunnskapsbanken.net.

 

LeverandøroversiktÅpen

LeverandøroversiktLukk

Her finner du en oversikt over leverandører i de ulike regionene (delkontraktene).

Leverandøroversikt (PDF)

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til leveransene.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Ingen endringer