Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-02-2023 - 01-02-2025

Hurtigoversikt (Publisert 19.09.2023)

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av sitteputene på rammeavtale på Kunnskapsbanken.

Mer informasjon?
temasiden bevegelse på Kunnskapsbanken finnes relevant informasjon om blant annet trykksår og posisjonering.

På NAV sine hjemmesider finner du informasjon om hvordan man søker om hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Enkel sittepute
Sitteputer for voksne som har behov for trykksårforebygging og som ikke sitter så lenge om gangen på sitteputen. De kan endre sittestilling og flytte seg inn og ut av rullestolen selvstendig. Putene skal ikke innstilles. Høyde mellom 4 cm og 6 cm. Putene leveres med to like avtagbare inkontinenstrekk.

Post 2: Sittepute som ikke kan innstilles - lav modell
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging, som kan endre sittestilling selvstendig og som ikke har feilstillinger og/eller asymmetrier det skal korrigeres for. Putene skal ikke innstilles. Høyde mellom 5 cm og 7,5 cm. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

Post 3: Sittepute som ikke kan innstilles - høy modell
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging, som kan ha nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig og som ikke har feilstillinger og/eller asymmetrier det skal korrigeres for. Putene skal ikke innstilles. Har høyde 7,5 cm eller høyere. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

Post 4: Sittepute som skal innstilles - lav modell
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging, som kan ha nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig, og som ikke har feilstillinger og/eller asymmetrier det skal korrigeres for. Putene kan innstilles for hvor langt ned i materialet personen synker. Putene kan innstilles av bruker selv eller hjelper. Høyde mellom 5 cm og 9 cm. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

Post 5: Sittepute som skal innstilles - høy modell
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging, som har nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig, som kan ha nedsatt sittestabilitet og som ikke har feilstillinger og/eller asymmetrier det skal korrigeres for. Putene kan innstilles for hvor langt ned i materialet personen synker. Putene kan innstilles av bruker selv eller hjelper. Høyde 9 cm eller høyere. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

Post 6: Sittepute for posisjonering med bruk av pumpe
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging. De har nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig, kan ha asymmetri og/eller feilstillinger det må korrigeres for, som ofte har bekkenskjevhet og som kan ha kombinasjoner av ulike feilstillinger som krever mer omfattende korrigering. Putene kan innstilles for å korrigere for asymmetri og/eller feilstillinger. Putene kan innstilles for individuell posisjonering og for å gi god stabilitet. Høyde 9 cm eller høyere. Putene leveres med pumpe og to like avtagbare yttertrekk.

Post 7: Sittepute for posisjonering uten bruk av pumpe
Sitteputer for voknse og barn som har behov for trykksårforebygging. De har nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig, kan ha asymmetri og/eller feilstillinger det må korrigeres for, som ofte har bekkenskjevhet og som kan ha kombinasjoner av ulike feilstillinger som krever mer omfattende korrigering. Putene kan innstilles for å kompensere/korrigere for asymmetri og/eller feilstillinger. Putene kan innstilles for individuell posisjonering og for å gi god stabilitet. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

Post 8: Sittepute som gir god støtte under forflytning
Sitteputer for voksne og barn som har behov for trykksårforebygging. De kan ha nedsatt evne til å endre sittestilling selvstendig, kan ha nedsatt sensibilitet og sittestabilitet og som har behov for å forflytte seg selvstendig inn og ut av rullestolen ved hjelp av armene. Putene gir god støtte i forkant og kan dermed muliggjøre selvstendige forflytninger inn og ut av rullestolen ved hjelp av armene. Høyde 6 cm eller høyere. Putene leveres med to like avtagbare yttertrekk.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

Nimacare AB
Sigurdvägen 4
SE-18254 Djursholm
Telefon: +46 70 63 55 70
https://www.nimacare.se/

Permobil AS
Grorudveien 55
NO-0976 Oslo
Telefon: +47 67 07 04 00
https://www.permobil.com/nb-no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjon

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)