Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kalendere, dagsplanleggere og tidtakere

Avtaleperiode: 01-03-2023 - 01-03-2025

Produktvideoer
Du finner videoer av produktene på avtale på Kunnskapsbanken.

Om avtalen
Avtalen består av åtte delkontrakter.

Mer informasjon?
På NAV sine hjemmesider finnes informasjon om hvordan man søker om hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

På Kunnskapsbankens sider om Kognisjon finner du generell informasjon om utfordringer ved kognitiv svikt.

Artikkelen Kognitive hjelpemidler som støtte i hverdagen gir informasjon om muligheter med hjelpemidler som støtte ved kognitiv svikt.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Enkel kalender med døgnorientering
Digital kalender som viser klokkeslett, ukedag og tid på døgnet på en enkel måte. Det er mulig å velge mellom analog og digital tidsvisning. Informasjonsmengde og visning kan tilpasses. Displaytekst og talestøtte kan stilles inn til ulike språk. Kalenderen kan brukes uten internettilgang og har backupløsning av innstillinger ved strømbrudd.

Post 2: Enkel kalender med døgnorientering og påminnelse
Digital kalender som viser klokkeslett, ukedag og tid på døgnet på en enkel måte. Det er mulig å velge mellom analog og digital tidsvisning. Påminnelse om daglige aktiviteter og avtaler ved hjelp av lyd/tale. Informasjonsmengde og visning kan tilpasses. Displaytekst og talestøtte kan stilles inn til ulike språk. Kalenderen kan brukes uten internettilgang og har backupløsning av innstillinger ved strømbrudd.

Post 3: Produkt med visuell nedtelling av tidsintervall
Tidtakere for nedtelling av tidsintervaller. Nedtellingen vises med elektronisk markør og enheten varsler med lyd, lys eller vibrasjon når tiden er løpt ut. Enheten er batteridrevet, robust og enkel å ta med seg.

Post 4: Dagsplanlegger med elektronisk tidsmarkør
Dagsplanlegger som gir oversikt og struktur over dagens aktiviteter. En tidsmarkør viser hvor man er i døgnet, inkludert om det er natt eller dag. Påminnelse ved aktivitetsstart og -slutt kan stilles inn. Synliggjøring av aktiviteter gjøres ved å skrive, tegne eller henge opp bilder/symboler på enheten.

Post 5: Kalender som programvare / app
Kalenderapp for installasjon på egen enhet, smarttelefon eller nettbrett. Til iOS eller Android. Appen visualiserer og gir påminnelse om avtaler og aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte. Kalenderen har talestøtte. Mengden informasjon kan tilpasses. Aktiviteter kan synkroniseres mot andre kalendersystemer. Kan fjernadministreres av støttepersoner. Gratis 30 dagers prøvelisens kan lastes ned.

Post 6: Kalender installert på liten enhet
Digital kalender installert på bærbar enhet med inntil 7" skjermstørrelse. Visualiserer og gir påminnelse om avtaler og aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte. Aktiviteter kan synliggjøres med medfølgende grafiske symboler. Kalenderen har talestøtte. Mengden informasjon kan tilpasses. Aktiviteter kan synkroniseres mot andre kalendersystemer. Kan fjernadministreres av støttepersoner. Leveres uten sim-kort.

Post 7: Kalender installert på stor enhet
Digital kalender installert på bærbar enhet med 7-19" skjermstørrelse. Visualiserer og gir påminnelse om avtaler og aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte. Aktiviteter kan synliggjøres med medfølgende grafiske symboler. Kalenderen har talestøtte. Mengden informasjon kan tilpasses. Aktiviteter kan synkroniseres mot andre kalendersystemer. Kan fjernadministreres av støttepersoner. Leveres med veggfeste og bordstativ. Leveres uten sim-kort.

Post 8: Kalender installert på stasjonær enhet
Digital kalender installert på stasjonær enhet med minimum 19" skjermstørrelse. Visualiserer og gir påminnelse om avtaler og aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte. Aktiviteter kan synliggjøres med medfølgende grafiske symboler. Kalenderen har talestøtte. Mengden informasjon kan tilpasses. Aktiviteter kan synkroniseres mot andre kalendersystemer. Kan fjernadministreres av støttepersoner. Leveres med veggfeste eller bordstativ. Leveres uten sim-kort.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

Advania Norge AS
Anton Jenssens gate 2
NO-3125 Tønsberg
Telefon: 33 45 00 45
https://butikk-vestfold.visolit.no

Br Ström AB
Ringsättravägen 27
SE-12352 Farsta
Telefon: +46 02 01 03 70
https://www.brstrom.se

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

NorMedia AS
Surstoffveien 5
NO-0661 Oslo
Telefon: 66 91 54 40
https://normedia.no

Sensio AS, Sensio avd. Vestfold
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (pdf)