Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken og bad

Avtaleperiode: 01-06-2023 - 01-06-2025

Hurtigoversikt (PDF) Publisert 01.06.2023

Produktvideoer for denne avtalen finner du om kort tid på Kunnskapsbanken.

Avtalen består av to delkontrakter
Delkontrakt 1: Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken
Delkontrakt 2: Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning og baderomsservant med avlastningsflater

Relevante tema på nav.no og Kunnskapsbanken
-På nav.no/hjelpemidler finner du lenker til blant annet skjemaer for å søke om hjelpemidler. 
-E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre en god formidling av tekniske hjelpemidler. Du finner også Grunnkurs bolig og Tegnekurs bolig på Kunnskapsbanken.
-Temasiden for bolig og bygninger kan også være relevant.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken
Elektrisk hev- og senkfunksjon til kjøkkenbenk skal minimum løfte benk i bredder fra og med 60 cm til og med 200 cm og har løftekapasitet på minimum 100 kg. Elektrisk hev- og senkfunksjon til kjøkkenbenk i hjørne skal minimum løfte benk i bredder fra og med 60 cm og har løftekapasitet på minimum 100 kg. Elektrisk hev- og senkfunksjon til overskap skal minimum løfte overskap i bredder fra og med 40 cm til og med 180 cm og har løftekapasitet på minimum 100 kg. Elektrisk hev-og senkfunksjon til hyller i overskap skal minimum løfte hyller i bredder fra og med 40 cm til og med 100 cm og har løftekapasitet på minimum 40 kg. Hyller inngår som standard. Alle produkter har bryter og klemsikring.

Post 2: Elektrisk hev- og senkfunksjon og baderomsservant med avlastningsflate(r)
Baderomsservant med bredde mellom 70 og 125 cm. Elektrisk hev- og senkfunksjon har en løftekapasitet på minimum 90 kg. Baderomsservant har avlastningsflate(r) for plassering av gjenstander. Har bryter, klemsikring og fleksibelt rørsystem for vann og avløp. Har håndkontroll eller fjernkontroll.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
NO-0692 OSLO
Telefon: 23 38 00 00
http://www.Funksjonsutstyr.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler som utprøving, reparasjon utenfor garantitid, klargjøring for gjenbruk, frakt av produkt til bruker, sluttilpasning og opplæring av bruker. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjon her

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen her