Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

NY: Kalendere, dagsplanleggere og tidtakere

01-03-2023 av Marit Rikstad

Avtalen er gjeldende fra 01.03.2023.

Avtalen omfatter kalendere, dagsplanleggere og tidtakere og er delt inn i følgende delkontrakter (poster): 

1. Enkel kalender med døgnorientering.
2. Enkel kalender med døgnorientering og påminnelse. 
3. Produkt med visuell nedtelling av tidsintervall. 
4. Dagsplanlegger med elektronisk tidsmarkør. 
5. Kalender som programvare/app.
6. Kalender installert på liten enhet. 
7. Kalender installert på stor enhet. 
8. Kalender installlert på stasjonær enhet. 

Mer informasjon om rammeavtalen.