Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Informasjon om Hjelpemiddeldatabasen

Om nettstedet 
Hjelpemiddeldatabasen.no eies og driftes av NAV. Nettstedet inneholder informasjon om tekniske hjelpemidler som kan være til nytte for personer med nedsatt funksjon. Hjelpemidlene som presenteres kan være aktuelle, uavhengig av om de kan gis via det offentlige, eller om bruker selv må dekke utgifteneDet er brukers behov som avgjør hva som er et hjelpemiddel i det enkelte tilfelle. 

De fleste hjelpemidlene i databasen presenteres med tekniske data, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger. Opplysninger om hvilken leverandør som kan levere produktene finner du på alle produktene. Både NAV og leverandører registrer nye hjelpemidler fortløpende. Antall og utvalg varierer mellom produktgruppene. 
 

R
ammeavtaler
NAV er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser og skal etablere avtaler som sikrer brukerne tilgang til hensiktsmessige hjelpemidler ifølge folketrygdloven. Avtalene gjelder for hele landet og det er NAV ved hjelpemiddelsentralene som kjøper og eier hjelpemidlene som formidles gjennom hjelpemiddelsentralene.  
På forsiden til Hjelpemiddeldatabasen.no finner du en egen inngang til rammeavtalene på hjelpemiddelområdet. Hjelpemidler som inngår i gjeldende rammeavtaler er merket med en NAV-logo etter produktnavnet. Denne merkingen vises ved bruk av ulike søkefunksjoner  Hjelpemiddeldatabasen. Enkelte produkt finnes i ulike varianter, for eksempel ulike størrelser. Dersom det kun er utvalgte størrelser som er på rammeavtale til produktserien (produktnavnet) være merket med NAV-logo i tillegg til de aktuelle produktene når man åpner serien.   

Internasjonal
 klassifisering
Alle hjelpemidler som publiseres  Hjelpemiddeldatabasen, er kategorisert etter NS-EN ISO 9999:2016 - Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevneTekster i databasen som omhandler ISO 9999 er basert på oversettelse fra engelsk utført av Standard Norge. Se mer om Standard Norge her 

 Hjelpemiddeldatabasen finnes en oversikt over ISO-klassifiseringskodene via inngangen «Produktgrupper».  
Dersom du har behov for lån av hjelpemidler kan du kontakte aktuell hjelpemiddelsentral, kommunenes lager for utlån, helseforetakenes utlånssteder for behandlingshjelpemidler og apotek. De fleste produktene er tekniske hjelpemidler som distribueres via kommunale lagre ved midlertidig behov (korttidsutlån) og via hjelpemiddelsentralene ved varig behov. Ved utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral må det sendes søknad i forkant via NAVs skjemaveileder på www.nav.no. Les mer om søknad på hjelpemidler her