Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med Hjelpemiddeldatabasen kan dessverre ikke hjelpe til med utredning eller formidling av hjelpemidler. Vennligst se om et av alternativene under kan hjelpe deg med å få kontakt med rett instans:

Behov for hjelp til kartlegging av eget hjelpemiddelbehov? Ta kontakt med egen kommune for å få hjelp til å vurdere aktuelle løsninger eller hjelpemidler med utgangspunkt i dine vansker.

Behov for å ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen? I hvert fylke finnes det en hjelpemiddelsentral som har ansvar for behandling av søknader, utredning av hjelpemiddelbehov og utlevering av hjelpemidler. Du finner kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralene her.

Er du leverandør og ønsker registrere deg i Hjelpemiddeldatabasen, eller oppdatere egen informasjon? Du registrerer deg, eller logger deg på eksisterende brukerprofil via "innlogging leverandør".

Tilbakemelding om feil, mangler eller forslag til endringer ved nettsidene på Hjelpemiddeldatabasen? Du kan ta kontakt på vår fellespostkasse hvis du har konkrete tilbakemeldinger til oss som jobber med Hjelpemiddeldatabasen. Vi ønsker at all informasjon i databasen skal være oppdatert til enhver tid.