Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rammeavtale for høreapparater og tinnitusmaskerere

01-10-2015 av utmeldt bruker

Rammeavtalen gjelder fra 1.oktober 2015.

I rammeavtalen finner du høreapparat som er beregnet på personer med alle grader av nedsatt hørsel. Se de enkelte postene for nærmere beskrivelse.

Personer med nedsatt hørsel eller tinnitus må få henvisning fra egen fastlege til avtalespesialist/hørselssentral for videre behandling og søknad. Søknader om stønad til høreapparater/tinnitusmaskerere behandles av NAV Forvaltning.

Tilpasning/formidling av høreapparater og tinnitusmaskerere gjøres av audiograf hos avtalespesialist/høresentral, mens øvrige hørselstekniske hjelpemidler blir formidlet via NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

Rammeavtalen for høreapparat og tinnitusmaskerere åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Vi vil i første omgang anbefale deg å se på rammeavtalen via hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter poster og rangering.

I tillegg blir hvert produkt presentert med tekniske spesifikasjoner og lenke videre til leverandøren av produktet. Det vil også bli lagt til bilde og brukermanual for hvert produkt i tiden framover. Dessverre har vi hatt utfordringer med å få all informasjon riktig på plass via visningen i postene. Vi kommer til å rette opp i dette så fort vi kan.

I rammeavtalen kan du også se nærmere på betingelsene for rammeavtalen, samt egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.

Gå direkte til rammeavtalen her