Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-01-2017 - 31-10-2020

Hurtigoversikt (PDF)

Brukerne av madrassene er barn eller voksne med en funksjonsnedsettelse som har særskilt stort behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. De kan i tillegg ha svært redusert, eller ingen sensibilitet. Madrassene skal kunne brukes i regulerbare senger og sengebunner som har rammeavtale med NAV. 

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Statiske overmadrasser som ikke innstilles til bruker
Overmadrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men skal kunne tilpasses brukerens varierende behov for å synke ned i madrassen. Madrassene kan vaskes eller desinfiseres. Produktene i denne posten leveres med inkontinenstrekk som standard.

Post 2: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (voksne)
Statiske overmadrasser som innstilles til bruker. Overmadrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men kan innstilles etter brukerens vekt og høyde. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres.

Post 3: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (barn)
Overmadrassene i denne posten har mindre mål som gjør at de passer i senger/sengebunner for barn. De kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men kan innstilles etter brukerens vekt og høyde. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres.

Post 4: Dynamiske overmadrasser
Overmadrasser der rykket i madrassene veksler i regelmessige sykluser. Alarm ved feil eller strømbrudd. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres

Post 5: Statiske madrasser
Madrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men skal kunne tilpasses brukerens varierende behov for å synke ned i madrassen.

Post 6: Dynamiske madrasser
Madrasser der trykket veksler i regelmessige sykluser. Madrassene har en statisk modus (stellefunksjon) som tilbakestilles automatisk etter maksimalt 30 minutter. Madrassene beholder formen ved for eksempel strømbrudd.

Post 7: Madrasser med vendefunksjon
Madrasser med vendefunksjon som avlaster en hel kroppsside av gangen. Produktene tilbakestilles automatisk etter maksimalt 30 minutter. Madrassene beholder formen ved for eksempel strømbrudd.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Arjo Norge AS
Olaf Helsetsvei 5 A
NO-0694 OSLO
Telefon: 22 08 00 50
http://www.arjo.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Gøran Sjødens Rehabshop Norge AS
Postboks 157 1378 Nesbru
NO-1394 Nesbru
Telefon: 48 50 32 97
http://www.rehabshop.as

Handi Aid AS
Skytterheia 13
NO-4790 Lillesand
Telefon: 90 99 09 20
http://www.handiaid.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

Medeq Group AS
Karihaugveien 89
NO-1086 Oslo
Telefon: 97 13 13 68
http://www.medeqgroup.no

Puls AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 22 30 05 00
http://www.puls-norge.no

Sofies AS
Karoline Kristiansensvei 4
NO-0661 Oslo
Telefon: 67 11 10 80
http://www.sofies.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonenÅben

Behov- og kravspesifikasjonenLuk

Behovs- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjon

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalenHjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.