Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kommunikasjonshjelpemidler

Avtaleperiode: 16-06-2017 - 31-01-2021

Gjør deg kjent med avtalen, spesielt innholdet i postene (se lenken "Poster"), før du benytter hurtigoversikten.

Hurtigoversikt (PDF) - sist lastet opp: 31.03.2020.

Rammeavtalen omfatter kommunikasjonsbøker og -tavler, brytere, hjelpemidler for tekst-til-tale, talemaskiner, øyestyringssystemer og stemmeforsterkere.

Brukerne er personer med nedsatt eller ingen funksjonell tale. I postene under finner du de aktuelle produktene i alfabetisk rekkefølge og ikke sortert etter rangering. Oversikt over produktpakker og rangering finner du i hurtigoversikten.

Avtalen hadde i utgangspunktet 14 poster, men ved forlengelsen av avtalen fra og med 15.06.2019 er det ikke lengre produkter i post 13 og 14.

Post 1-2, 6-9 og 11 er poster hvor tilbudene kun har konkurrert på pris.Ved vurdering av produkter i disse postene skal det tas utgangspunkt i brukers behov, og velges det produktet som best dekker behovet, uavhengig av rangering. Dersom to eller flere produkter dekker behovet, skal høyest rangert produkt velges. Produktene er markert med grå bakgrunnsfarge i hurtigoversikten

Post 3-5 og 12 er poster hvor produktene er rangert etter pris og kvalitet. Ved vurdering av produkter i disse postene skal høyest rangert produkt vurderes først.

Det er parallelle rammeavtaler i post 1-3, 7-9 og 11-12. Det er én vinner i post 4, 5 og 6.


Relevant innhold på Kunnskapsbanken.net
På Kunnskapsbanken finner du en oversikt over opplæringsressurser knyttet til alternativ og supplerende kommunikasjon. Du finner blant annet lenker til YouTube-filmer fra leverandører, som viser hvordan hjelpemidler til brukere av ASK-hjelpemidler kan tilpasses. Flere av filmene viser hjelpemidler på denne rammeavtalen.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1a: Perm(er) med barns første ord
Posten inneholder perm(er) med løse symbolkort organisert i en perm. Symbolkortene kan festes på en enkel måte til ulike gjenstander. Kortene leveres i materiale som er motstandsdyktig mot fukt og tåler hard bruk.

Post 1b: Kommunikasjonstavle(r)
Posten inneholder tavler for løse symbolkort. Kortene leveres i materiale som er motstandsdyktig mot fukt og tåler hard bruk.

Post 1c: Kommunikasjonsbok/bøker
Posten inneholder ferdige kommunikasjonsbøker, med teknisk mulighet for å gjøre personlig tilpasning. Bøkene leveres i materiale som er motstandsdyktig mot fukt og tåler hard bruk.

Post 2: Programvare for å produsere og redigere trykket materiell
Posten inneholder programvare som har som hovedformål å produsere og redigere trykket materiell som kommunikasjonstavler og -bøker, overlegg til talemaskiner uten dynamisk display og overlegg til programmerbare styreplater. Programvaren innholder søkeverktøy for symboler og mulighet for import av egne bilder.

Post 3: Brytere med innlest tale, enkeltbeskjed og sekvensielle beskjeder
Posten inneholder enkle produkter med trykknapp og mulighet for hjelper til å legge inn tale eller andre lyder som lar brukeren uttrykke enkeltbeskjeder og/eller flere beskjeder etter hverandre. Avspillingen skjer når bruker trykker direkte på bryter eller via tilpasset bryter.

Post 4: Hjelpemidler uten skjerm med flere nivåer og/eller sekvensvalg
Posten inneholder produkter som gir brukeren mulighet til å kommunisere på et enkelt nivå ved å uttrykke flere ytringer med lyd og tale, representert med symboler, bilder og tekst. Produktene har et trykkfølsomt område som kan utstyres med ferdige utformede overlegg, eller overlegg som hjelper kan utforme. Brukeren ytrer seg ved å trykke på et felt som representerer det han/hun skal uttrykke, eller ved en sekvens på to eller flere trykk. Hjelpemidlene har lyd som output, enten i form av innleste meldinger eller syntetisk tale. Produktene har minimum to felter.

Post 5: Hjelpemidler for tekst-til-tale med tekstskjerm på 1 til 4 linjer
Posten inneholder små enheter med tastatur som kan brukes som tekst-til-tale-kommunikasjon. Produktene har syntetisk tale på norsk og engelsk, samt kvinne- og mannsstemme. Posten omfatter ikke små datamaskiner som mobiltelefoner, nettbrett og lignende.

Post 6: Standard datautstyr for ASK (inneholder ikke produktvisninger)
Standard datautstyr som skal benyttes i tilknytning til ASK kommunikasjonshjelpemidler. Utstyr skal bestilles av hjelpemiddelsentralen ved bruk av egen bestillingsportal for NAV i Visolit AS sin webshop. Datautstyret kan installeres med programvare/apper av leverandøren før det sendes ut til bruker.

Post 7: Talemaskiner for touch-betjening
Posten inneholder talemaskiner med tilrettelagt språklig innhold, som kan benyttes både med symbolkommunikasjon og tekstkommunikasjon. Verktøyprogrammet leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. I tillegg skal også andre symbolbiblioteker som leveres i standard bildeformat og filstruktur kunne brukes. Norsk og engelsk talesyntese, med både kvinne- og mannsstemme. Mulighet for redigering av kommunikasjonsoppsettet direkte på enheten. Fingerguider, monteringsutstyr og beskyttelse fås som tilbehør.

Post 8: Talemaskiner for øyestyring
Posten inneholder talemaskiner med tilrettelagt språklig innhold som kan benyttes både med symbolkommunikasjon og tekstkommunikasjon, og som betjenes med øyestyring. Produktene har touch-betjening og øyestyring som virker samtidig. Verktøyprogrammet leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. I tillegg skal også andre symbolbiblioteker som leveres i standard bildeformat og filstruktur skal kunne brukes.

Post 9: Talemaskiner for alternative betjeningsmetoder
Posten inneholder talemaskiner med tilrettelagt språklig innhold som kan benyttes både med symbolkommunikasjon og tekstkommunikasjon, og som betjenes med alternative betjeningsmetoder, for eksempel brytere eller hodemus. Verktøyprogrammet leveres med fullverdig symbolsystem for ASK. I tillegg skal også andre symbolbiblioteker som leveres i standard bildeformat og filstruktur kunne brukes. Norsk og engelsk talesyntese, med både kvinne- og mannsstemme. Mulighet for å redigere kommunikasjonsoppsettet direkte på enheten. Monteringsutstyr, le- og treningsprogrammer for brytertrening og beskyttelse fås som tilbehør.

Post 10: Talemaskin basert på semantisk kompresjon
Det er ingen produkter i denne posten.

Post 11: Øyestyringssystemer for standard datautstyr
Posten inneholder øyestyringssystemer som muliggjør betjening av standard datautstyr med øynene og som skal brukes i kombinasjon med standard datautstyr for ASK fra post 6, eller i kombinasjon med brukers eget datautstyr. Nødvendig programvare og drivere er inkludert. Monteringsutstyr og lek-/treningsprogrammer for øyestyring fås som tilbehør.

Post 12: Stemmeforsterker portabel
Posten inneholder produkter som forsterker svak stemme, til bruk i nærkommunikasjon.

Post 13: Stemmeforsterker stasjonær
Fra og med 16.06.2019 finnes det ingen produkter i denne posten.

Post 14: Tale
Fra og med 16.06.2019 finnes det ingen produkter i denne posten.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Cognita AS
Gjerstadveien 396
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 22 12 14 50
http://www.cognita.no

Ergo Contech
Ulefossvegen 111
NO-3728 Skien
Telefon: 40 00 17 65
http://www.ergocontech.no

Medus AS
Pb. 4
NO-2712 Brandbu
Telefon: 61 32 90 50
http://www.medus.no

NorMedia AS
P.b. 24
NO-1451 NESODDTANGEN
Telefon: 66 91 54 40
http://www.normedia.no

Tobii Dynavox AS
Solheimsgaten 7C
NO-5058 Bergen
Telefon: 55 55 10 60
http://www.tobiidynavox.no

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅben

Behov- og kravspesifikasjonLuk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjoner for avtalen (PDF)

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du hvilke betingelser som er gjeldende i avtalen. Dokumentet inneholder informasjon om formål, omfang og gjennomføring av avtalen, rettigheter og forpliktelser for partene med mer.

Les rammeavtalen (PDF)Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.