Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad

Avtaleperiode: 01-08-2017 - 31-07-2020

Hurtigoversikt (PDF)

Brukere av produktene er personer som trenger tilrettelegging i form av hev-/senkbar kjøkkeninnredning for å arbeide på kjøkkenet, eller hev-/senkbar servant på badet for personlig stell.

Avtalen består av tre poster, med en vinner i hver post.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Elektrisk hev-/senkfunksjon til overskap, hyller og benk på kjøkken, med tilhørende komponenter.
Produktene i denne posten dekker behovet for:

- løft av benk fra 60 til 300 cm bredde

- hylleløft av overskap fra 40 til 100 cm bredde

- diagonalløft av overskap fra 40 til 180 cm bredde

Produktene leveres med klemlist eller tilsvarende på benkeplate og under overskap. Håndkontroll eller fjernkontroll kan fås som tilbehør.

Avtale for produkter i post 1 gjelder fra 1.oktober 2018 til 31. juli 2020.Post 2: Elektrisk hev-/senkfunksjon til baderomsservant uten avlastningsflate.
Produktene i denne posten skal kunne løfte baderomsservant med bredde til og med 65 cm. Leveres med klemlist eller tilsvarende. Håndkontroll eller fjernkontroll fås som tilbehør.

Post 3: Baderomsservant med avlastningsflate og elektrisk hev-/senkfunksjon.
Produktene i denne posten skal kunne løfte baderomsservant med bredde mellom 66 og 125 cm (inkludert avlastningsflater). Leveres med klemlist eller tilsvarende. Håndkontroll eller fjernkontroll fås som tilbehør.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
NO-0692 OSLO
Telefon: 23 38 00 00
http://www.Funksjonsutstyr.no

Puls AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 22 30 05 00
http://www.puls-norge.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon - post 1Åben

Behov- og kravspesifikasjon - post 1Luk

Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler. Behov- og kravspesifikasjonen omhandler konkurransegrunnlaget for post 1.

Les Behov- og kravspesifikasjon (PDF)

Rammeavtalen - post 1Åben

Rammeavtalen - post 1Luk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold. Rammeavtalen gjelder kjøp av produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester i post 1.

Les rammeavtalen (PDF)

Behov- og kravspesifikasjon - post 2 og 3Åben

Behov- og kravspesifikasjon - post 2 og 3Luk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler. Behov- og kravspesifikasjonen omhandler konkurransegrunnlaget for post 2 og 3.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtalen - post 2 og 3Åben

Rammeavtalen - post 2 og 3Luk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold. Rammeavtalen gjelder kjøp av produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester i post 2 og 3.

Les rammeavtalen (PDF)Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.