Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny rammeavtale for omgivelseskontroll

30-08-2019 av Øyvind Langum

Avtalen inneholder automatikk til dører, vinduer og gardiner, porttelefoner, låsutstyr og fjernstyringssystemer (sendere/mottakere).

Avtalen trer i kraft 01.09.2019.

Resultatet av konkurransen er som følger:
Assistent Partner AS (60 % av varesalget)
Picomed AS (40 % av varesalget)

Leverandøren som rangeres som nr. 1 gis salg til en verdi av ca 60 % av alle avrop av varer samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden. Leverandøren som rangeres som nr. 2 gis salg til en verdi av ca 40 % av alle avrop av varer samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden.

Denne rammeavtalen har ikke visning av produkter i Hjelpemiddeldatabasen. Hovedproduktene er i stedet publisert i en hurtigoversikt i listeformat.
Tilbehør og reservedeler er publisert i egne oversikter.


På nav.no finner du mer informasjon om omgivelseskontroll.Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.