Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

NY rammeavtale for ganghjelpemidler fra 01.03.20.

14-02-2020 av Øyvind Langum

Avtalen inneholder forflytningshjelpemidler som gåstativ, rollatorer, gåbord og hjulspark, samt gåtreningshjelpemidler.

Avtalen gjelder fra 01.03.20, og blir publisert på Hjelpemiddeldatabasen fra denne datoen.


 
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.