Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

KOMMER: Ny avtale for madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

04-11-2020 av Øyvind Langum

Avtalen trer i kraft 01.12.2020

Informasjon om avtalen og produktene publiseres på Hjelpemiddeldatabasen  01.12.2020. 


Produkter på avtalen er fordelt på følgende poster (delkontrakter): 
1 Statiske overmadrasser som ikke innstilles til bruker (voksne)
2 Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (voksne)
3 Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (barn)
4 Dynamiske overmadrasser
5 Statiske madrasser
6 Dynamiske madrasser
7 Madrasser for stillingsendring
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.