Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

KOMMER: Ny avtale for løfteplattformer og hjelpemidler til trapp

13-01-2021 av Elin Berg

Avtalen trer i kraft 01.02.2021

Generell informasjon om avtalen og produktinformasjon vil bli tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen fra og med 01.02.2021. 

Rammeavtalen er delt inn i 17 poster (delkontrakter): 
Post 1-7: Løfteplattformer til innendørs eller utendørs bruk 
Post 8-13: Trappeheiser med sete til innendørs eller utendørs bruk 
Post 14-15Trappeheiser med plattform til innendørs eller utendørs bruk 
Post 16: Trappeklatrer 
Post 17: Støttesystem ved trappegang 

Under presenteres en foreløpig hurtigoversikt. Endringer som gjøres i denne frem til 01.02.2021 vil ikke ha betydning for produktenes plassering i postene eller for rangeringene. 
 
Foreløpig hurtigoversikt
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.