Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

KOMMER: Ny avtale for varslingshjelpemidler

07-04-2021 av Øyvind Langum

Avtalen trer i kraft 03.05.2021

Informasjon om avtalen og produktene publiseres på Hjelpemiddeldatabasen  03.05.2021. 


Produkter på avtalen er fordelt på følgende poster (delkontrakter): 
Epilepsivarsling: post 1-6
Beslutningsstøtte, varsling til nærpersoner og tilkalling: post 7-10
Komfyrvakt og tidsur: post 11-12
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.