Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

NY: Avtale for varslingshjelpemidler

03-05-2021 av Øyvind Langum

Avtalen gjelder fra 03.05.2021.

Rammeavtalen er delt inn i 12 poster (delkontrakter):
Post 1-6:     Epilepsivarsling
Post 7-10:   Beslutningsstøtte, varsling til nærpersoner og tilkalling
Post 11-12: Komfyrvakt og tidsur


Les mer om rammeavtalen og produkteneHjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.