Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

KOMMER: Synstekniske hjelpemidler

01-07-2021 av Øyvind Langum

Avtalen trer i kraft 01.09.2021.

Informasjon om avtalen og produktene publiseres på Hjelpemiddeldatabasen 01.09.2021.

Produktene på avtale er fordelt på følgende poster (delkontrakter):
Post 1: Lupe
Post 2-3: Lese-TV
Post 4: Kombisystem
Post 5: Skolesystem
Post 6-10: Leselist
Post 11: Punktskriver
Post 12: Lydbokspiller
Post 13: Lesemaskin
Post 14: Programvare
Post 15: Lupelampe
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.