Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Stoler med oppreisingsfunksjon

Avtaleperiode: 01-05-2022 - 30-04-2025


Hurtigoversikt (PDF) 01.05.2022

Produktvideoer
Produktvideoer av stoler med oppreisingsfunksjon finnes på Kunnskapsbanken.

Avtalen inneholder 6 delkontrakter
1 - Stoler med svingbart understell og sammenkoblet elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
2 - Stoler med svingbart understell og individuell regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
3 - Stoler med svingbart understell og individuell regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon (høy brukervekt)
4 - Stoler med tilt, svingbart understell og individuell elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
5 - Stoler med tilt, svingbart understell og individuell elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon (høy brukervekt)
6 - Stoler med mekanisk oppreisingsfunksjon

Brukere 
Brukere av stoler med oppreisingsfunksjon er personer med oppreisingsvansker som ved egen hjelp ikke er i stand til å reise seg opp fra vanlige stoler. De har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon, og har behov for en stabil stol som er trygg å sette seg ned i og reise seg opp fra. De kan ha behov for stillingsforandring. Brukerne sitter i stolen flere timer daglig og har behov for at stolen er komfortabel å sitte i. De kan være utsatt for å få trykksår. Noen brukere har bred kroppsstørrelse og høy vekt. Noen kan ha nedsatte kognitive ferdigheter eller læringsvansker.

Mer informasjon?
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler. På temasiden bevegelse finnes relevant informasjon om trykksår og posisjonering med mer. 

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Stoler med svingbart understell og sammenkoblet elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
Stolen har låsbar svingfunksjon. Tåler brukervekt på minimum 130 kg. Finnes i stoff og hud.

Post 2: Stoler med svingbart understell og individuell elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
Stolen har låsbar svingfunksjon. Tåler brukervekt på minimum 130 kg. Finnes i stoff og hud.

Post 3: Stoler med svingbart understell og individuell regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon (høy brukervekt)
Stolen er beregnet for brukere med høy vekt. Den har låsbar svingfunksjon. Tåler brukervekt på minimum 210 kg. Finnes i stoff og hud.

Post 4: Stoler med tilt, svingbart understell og individuell elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon
Stolen har låsbar svingfunksjon og tilt. Tåler brukervekt på minimum 130 kg. Finnes i stoff og hud.

Post 5: Stoler med tilt, svingbart understell og individuell elektrisk regulering av rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon (høy brukervekt)
Stolen er beregnet for brukere med høy vekt. Den har låsbar svingfunksjon og tilt. Tåler brukervekt på minimum 210 kg. Finnes i stoff og hud.

Post 6: Stoler med mekanisk oppreisingsfunksjon
Stolen tåler brukervekt på minimum 110 kg. Finnes i stoff.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Hepro AS
Tømmerveien 10
NO-8250 ROGNAN
Telefon: 46 74 55 55
http://www.hepro.no

Hjelpemiddelpartner AS
Breimsvegen 2
NO-6823 Sandane
Telefon: 92 16 09 21
http://www.hmp.no

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (pdf)