Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere

Avtaleperiode: 15-06-2023 - 15-06-2025

Hurtigoversikt med lenker til produktlister (PDF) (sist endret 12.03.2024)

Høreapparat er et hjelpemiddel som kan bidra til å bedre en persons hørselsfunksjon. Ørepropper i denne sammenheng er generiske ørepropper. Det vil si ørepropper som passer til høreapparater fra flere produsenter. Tinnitusmaskerer er et hjelpemiddel som kan bidra til å dempe plager ved tinnitus.

Tilpasning og formidling av høreapparater og tinnitusmaskerere gjøres av audiograf hos avtalespesialist eller hørselssentral. Formidling av ørepropper er en del av høreapparattilpasningen og oppfølging av den. Audiografen tar avtrykk av øret og bestiller ørepropp når det er nødvendig. Øvrige hørselstekniske hjelpemidler blir formidlet via NAV Hjelpemiddelsentral.

Personer med nedsatt hørsel eller tinnitus må få henvisning fra fastlege til avtalespesialist eller hørselssentral for utredning/behandling og søknad.

Rammeavtalen består av 11 delkontrakter 
1 Mildt til alvorlig hørselstap - høreapparat BTE
2 Mildt til alvorlig hørselstap - høreapparat «alt i øret» (ITE)
3 Svært stort hørselstap – høreapparat BTE
4 Mildt til alvorlig og stort hørselstap barn – høreapparat BTE
5 Høreapparat for benledning uten implantat
6 Høreapparat for passivt benledningsimplantat med og uten hudgjennomføring
7 Høreapparat for aktivt benledningsimplantat uten hudgjennomføring
8 Høreapparat for mellomøreimplantat
9 Generiske ørepropper – standard sortiment
10 Generiske ørepropper – spesialsortiment
11 Frittstående tinnitusmaskerer

I delkontrakt 1-4 har leverandørene tilbudt produktene i høreapparatfamilier, hvor hver enkelt høreapparatfamilie består at ulike varianter og versjoner av høreapparater. I delkontrakt 5-11 er det enkeltprodukter. Produktene presenteres ikke med tekst og bilder, men oversikter over alle høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere på avtale.

Informasjon om leveringstid, frakt og reparasjoner finner du i dokumentet Behov- og kravspesifikasjon (PDF). Les om garantier i dokumentet Rammeavtalen (PDF)

Les også "Hvordan velge høreapparat på parallell rammeavtale" (PDF) og "Når det ikke finnes høreapparat eller ørepropper på rammeavtale som dekker behovet" (PDF).

Endringskatalog
Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. (Dersom dato mangler er det ikke foretatt endringer). 

Cantec AS
Cochlear Norway AS
GN Hearing Norway AS (06.03.2024)
Hørselslaben AS 
MED-EL Nordic AS
Medus AS (12.03.2024)
Oticon AS 
Sivantos AS (06.11.2023)
Sonova Norway AS (06.03.2024)
Starkey Norway AS (11.03.2024)
Widex Norge AS (24.11.2023)

Tilbehør og reservedeler
Cantec AS (14.06.2023)
Cochlear Norway AS (14.06.2023)
GN Hearing Norway AS (19.02.2024)
Hørselslaben AS (har ikke tilbehør og reservedeler) 
MED-EL Nordic AS (14.06.2023)
Medus AS (14.06.2023)
Oticon AS (14.06.2023
Sivantos AS (06.11.2023)
Sonova Norway AS (15.09.2023)
Starkey Norway AS (11.03.2024)
Widex Norge AS (24.11.2023)

Mer informasjon?
- På nav.no finner du egne sider om hørsel. Her finner du også rundskriv om stønad til høreapparater og tinnitusmaskerer
- På Helsenorge.no finner du informasjon om offentlige hørselssentraler og avtalespesialister
- På Kunnskapsbanken.net/horsel kan du lese fagstoff om hørselsnedsettelse

 

Leverandører Åpen

Leverandører Lukk

Liste over leverandører med produkter på avtale. Her finner du blant annet lenker til leverandørenes nettsider.

Se leverandøroversikt (PDF)

Fakturarutine Åpen

Fakturarutine Lukk

Her finner du informasjon om rutiner ved fakturering.

Les fakturarutine (PDF)

Ressurspersoner per fylke Åpen

Ressurspersoner per fylke Lukk

Husk å oppgi riktig referanse på fakturaen. Referansen må oppgis i taggen AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID. Det er viktig at taggen kun inneholder referanse og ikke annen informasjon. Ta kontakt på elektronisk.faktura@nav.no hvis dere har spørsmål om elektronisk faktura.

Se liste over ressurspersoner per fylk (PDF)

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtalen Åpen

Rammeavtalen Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)