Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Cognita AS - alle produktgrupper

Velg en produktgruppe for at se alle produkter fra Cognita AS som tilhører produktgruppen.


Brainfingers - eksempel fra produktgruppen alternative innmatingsenheter

Alternative innmatingsenheter

Omfatter f.eks. optiske skannere, talegjenkjenningsutstyr, berøringsfølsomme tavler, datahanske og interface mellom hjerne og datamaskin. Hjelpemidler for å peke på og for å velge elementer på dataskjermen, se 22 36 21.

Cognita Fallalarm enkel - eksempel fra produktgruppen anfallsalarmer

Anfallsalarmer

Automatisk varsling til nærpersoner/støttepersoner ved anfall,inkluderer også fallalarmer.

BRYTERTILKOBLINGSBOKS - eksempel fra produktgruppen bryterbokser

Hodemus Nano - eksempel fra produktgruppen datamus

PlaNet - eksempel fra produktgruppen elektroniske kalender- og minnesystemer

Elektroniske kalender- og minnesystemer

Hjelpemidler som lagrer og organiserer data om planlagte aktiviteter. Omfatter f.eks. elektroniske kalendere. Klokker og tidsmålere, se 22 27 12.

Trådløs joystick-mus - eksempel fra produktgruppen joysticks til datamaskiner

TimeFlex - eksempel fra produktgruppen klokker og tidsmålere

Klokker og tidsmålere

Hjelpemidler som måler tiden og angir den visuelt eller hørbart. Omfatter f.eks. bærbart og stasjonært utstyr, med eller uten alarmfunksjon. Kalendere og planleggingssystemer, se 22 27 15.

SkjermKontroll Grid - eksempel fra produktgruppen programvare for innmating

Programvare for innmating

Omfatter f.eks. 1-fingerdrivere og skjermtastaturer. Programvare for tekstbehandling, se 22 12 24. Alternative innmatingsenheter, se 22 36 12.

Cognitass oppsett - eksempel fra produktgruppen programvare for nærkommunikasjon

Programvare for nærkommunikasjon

Programvare som produserer meldinger til direkte kommunikasjon. Omfatter f.eks. innebygget programvare som gjør nærkommunikasjon mulig. Programvare for tekstbehandling, se 22 12 24. Nettleser- og kommunikasjonsprogramvare, se 22 33 15.

GridPad Touch 10 - eksempel fra produktgruppen samtalehjelpemidler med dynamisk display

Samtalehjelpemidler med dynamisk display

Elektronisk utstyr som er til hjelp ved direkte kommunikasjon.

BRYTERTILKOBLING USB - eksempel fra produktgruppen tilleggsutstyr til innmatingsenheter

Tilleggsutstyr til innmatingsenheter

Hjelpemidler for å forbinde innmatingssystemer med datamaskiner. Omfatter f.eks. frittstående ordbanker og ordlister, multiporter, kabler og tavler.

KAT-kassen - eksempel fra produktgruppen treningshjelpemidler for kommunikasjon med bilder og tegninger

Treningshjelpemidler for kommunikasjon med bilder og tegninger

Hjelpemidler for å trene og lære kommunikasjon ved bruk av bilder og tegninger, som illustrerer ordet eller setningen en vil kommunisere. Hjelpemidler for tegning og skriving, se 22 12.


Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.