Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Timestokken

Produktserien og alle produkter er utgåtte, 2020-12-22

Timestokken er et hjelpemiddel som viser tiden konkret ved hjelp av lys-prikker. Gir støtte når det er vanskelig å forstå tidsbegrepet, når det er vanskelig å anslå hvor lang tid en aktivitet tar eller har problemer med å avslutte eller bytte aktivitet.
Timestokken er tilgjengelig i tre versjoner, og passer for alle aldersgrupper

Leverandør Abilia AS
1081 OSLO


Klassifisering 22 27 12 - 01
Klokker og tidsmålere


Produktserien inneholder 3 produkter. Alle er utgått.
Skift Innstillinger for at få vist disse.