Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rodger påminningklokke med vibrasjon

Produktserien og alle produkter er utgåtte, 2021-04-21

Klokke som hjelper barnet med å huske å gå på toalettet, ta medisiner eller andre gjøremål.

En kan stille inn 8 uavhengige alarmer til valgte klokkeslett. På hver alarm kan en velge om signalet skal bestå av lydsignal, vibrasjon eller begge deler.

Har også vanlig klokke, nedtellingsfunksjon og stoppeklokke. Tåler vannsprut. Ulike farger.


Leverandør Med1
5563 Førresfjorden


Klassifisering 22 27 12 - 01
Klokker og tidsmålere


Produktserien inneholder 3 produkter. Alle er utgått.
Skift Innstillinger for at få vist disse.Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.