Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Søkeresultat - Hjelpemidler for trening av begrepsutvikling

De 1 produktserier som står nedenfor inneholder i alt 1 produkter som oppfyller de valgte søkekriteriene.
Bravo Kickstart/Level up
Bravo Kickstart/Level up
Språkstimuleringsmateriell for barn 0-12 år med forventet eller diagnostisert forsinket språkutvikling. Målet er begrepsutvikling og nyansert kommunikasjon om f.eks. talespråket uteblir.

Inkl: Nettkurs, 2x24 ukeplaner, 504 ord- og bildekort, tøyterning, tegnspråkplansjer, 2 alfabet, lottokort og 10 Maxibøker. Ekstra blanke kort (HMS-artnr 183810)


Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.