Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her


Elektroniske kalender- og minnesystemer fra Sensio AS, Sensio avd. Vestfold

Hjelpemidler som lagrer og organiserer data om planlagte aktiviteter. Omfatter f.eks. elektroniske kalendere. Klokker og tidsmålere, se 22 27 12.Iris Life Måne
 Iris Life Måne
Elektronisk kalender som viser tid, ukedag og tid på døgnet. Informasjon leses opp ved trykk på skjermen. Tilpasning av skjermvisningen er mulig. Har ulike bakgrunner og fargetemaer for ønsket skjermkontrast. Innstillinger er låst for brukeren. Kalenderen må stå tilkoblet nettstrøm. Kan stå på bord eller henges på vegg.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Iris Måne
 Iris Måne
Elektronisk kalender som viser tid, ukedag og tid på døgnet. Informasjon leses opp ved trykk på skjermen. Tilpasning av skjermvisningen er mulig. Har ulike bakgrunner og fargetemaer for ønsket skjermkontrast. Innstillinger er låst for brukeren. Kalenderen må stå tilkoblet nettstrøm. Kan stå på bord eller henges på vegg.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Iris Sol, kalender med påminnelser
 Iris Sol, kalender med påminnelser Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Elektronisk kalender som viser dag, dato og tid på døgnet. Analog og digital tidsvisning. Påminnelser for aktiviteter kan legges inn. Varsling med lyd, lys, symboler og talemelding. Kan fjernbetjenes med kablet nett eller trådløst, ved hjelp av en tilleggsmodul. Bord- eller veggplassering. Må være tilkoblet nettstrøm.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre