Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Post 5: Epilepsivarsling - utendørs - andre typer anfall enn fall

Post 5: Epilepsivarsling - utendørs - andre typer anfall enn fall. Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall som oppstår utendørs, der symptomene hovedsaklig arter seg i form av kramper, risting eller fysiologiske endringer. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner. Viderevarslingen benytter GSM-nettet og kan varsle til mobiltelefon eller annen mottaker.
Epimobile
 Epimobile NAV ikon
Rangering 1
Mobil epilepsialarm til utendørs bruk. Registrerer generaliserte tonisk/kloniske anfall via en armbåndsensor tilknyttet en applikasjon på mobiltelefon. Varsler inntil 2 bistandspersoner med oppringing og SMS, og sender GPS-koordinatorer for lokalisering. Geofence med 5 soner kan stilles inn. Anfallslogg registreres i appen. IP-grad: 32.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.