Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for å måle, støtte, trene eller erstatte kroppsfunksjoner

Hjelpemidler for å overvåke eller vurdere en persons medisinske tilstand og hjelpemidler som støtter eller erstatter en spesifikk kroppsfunksjon. Omfatter f.eks. hjelpemidler brukt i medisinsk behandling. Omfatter ikke utstyr som bare brukes av helsepersonell. Hjelpemidler for undervisning og trening av ferdigheter, se 05. Hjelpemidler festet til kroppen for å støtte funksjoner knyttet til muskler og skjelett eller bevegelse (ortoser) og erstatte anatomiske strukturer (proteser), se 06. Vippebenker, se 05 36 06. Optiske hjelpemidler, se 22 03. Hørselshjelpemidler, se 22 06.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
04 06Hjelpemidler for sirkulasjonsbehandling
Hjelpemidler som fremmer sirkulasjon gjennom passiv eller aktiv kompresjon. Blodtrykksmålere, se 04 24 09. Trenings- og ergometersykler, se 04 48 03. Spesielle sittemøbler, se 18 09 21. Senger og løse sengebunner/støtteplater for madrass med manuell regulering, se 18 12 07. Senger og løse sengebunner/støtteplater for madrass med elektrisk regulering, se 18 12 10.
3
04 08Hjelpemidler for å stimulere kroppskontroll og kroppsbevissthet
Kompresjonsbekledning som fremmer kroppsholdning og -kontroll eller kroppsbevissthet ved hjelp av jevnt trykk, og bekledning som brukes for å forbedre og assistere kvaliteten på daglige aktiviteter. Omfatter f.eks. kompresjonsbekledning, bandasjer og tape.
7
04 19Hjelpemidler for administrering av medisiner
Hjelpemidler for å kontrollere hastighet og mengde for administrerte medisiner. Omfatter f.eks. utstyr som bistår eller hjelper ved innføring av flytende medisin direkte inn i kroppen gjennom huden. Emballasjeåpnere, se 24 06 03.
31
04 24Hjelpemidler og materiell til fysisk, fysiologisk og biokjemisk testing
Hjelpemidler og materiell til fysisk, fysiologisk og biokjemisk testing. Måleinstrumenter og utstyr for arbeidsplasser, se 28 18 03.
28
04 27Stimulatorer
Hjelpemidler for å øke, minske eller stabilisere kroppsfunksjoner ved hjelp av stimulatorer som ikke kan brukes som ortoser. Hjelpemidler for seksuelle aktiviteter, se 09 54. Høreapparater som brukes sammen med implantater, se 22 06 21.
15
04 30Hjelpemidler for varme- og/eller kuldebehandling
Hjelpemidler som produserer varme eller kulde til terapeutiske formål.
9
04 36Hjelpemidler for persepsjonstrening (sansetrening)
Hjelpemidler for å trene på riktig oppfatning og mental bearbeiding av eksterne stimuli (via syn, hørsel og andre sanser). Stimulatorer, se 04 27. Hjelpemidler for varme- og/eller kuldebehandling, se 04 30. Hjelpemidler for trening av bevegelse, styrke og balanse, se 04 48. Hjelpemidler for kommunikasjonsterapi og -trening, se 05 03. Hjelpemidler for å trene på kognitive ferdigheter, se 05 12.
170
04 48Hjelpemidler for trening av bevegelse, styrke og balanse
398Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.