Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for undervisning og trening av ferdigheter

Hjelpemidler beregnet på å gi instruksjon som forbedrer en persons kapasitet og ytelse i fysiske, mentale og sosiale aktiviteter, der målet er å øke personens deltakelse på alle relevante områder (som kommunikasjon, egenpleie, bevegelighet, husarbeid, arbeid, utdanning og rekreasjon). Omfatter f.eks. hjelpemidler for utdanning/læring. Omfatter f.eks. vurdering, prøving og evaluering av materialer. Utstyr som har en annen funksjon enn trening, men som også kan brukes til opplæring, bør inkluderes i den kategorien som dekker den primære funksjonen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
05 03Hjelpemidler for kommunikasjonsterapi og -trening
Hjelpemidler som forbedrer skriftlige og muntlige språkferdigheter. Hjelpemidler for trening av alternativ og supplerende kommunikasjon, se 05 06. Hjelpemidler for morsmålstrening, se 05 18 03. Hjelpemidler for å trene på fremmedspråk, se 05 18 06. Hjelpemidler som tar opp, spiller av og viser fram informasjon i form av lyd og bilde, se 22 18.
72
05 06Hjelpemidler for trening av alternativ og supplerende kommunikasjon
Hjelpemidler for å trene på alternative kommunikasjonsteknikker og ordforråd som muliggjør kommunikasjon mellom mennesker. Omfatter f.eks. punktskrift (Braille), tegnspråk og Bliss. Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjonsstyring, se 22.
4
05 12Hjelpemidler for å trene på kognitive ferdigheter
Hjelpemidler som er laget for å styrke evnene til resonnering og logiske aktiviteter, f.eks. hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, begrepsmessig og anvendt tenking. Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjonsstyring, se 22.
2