Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjon

Utstyr som skal hjelpe en person med å motta, sende, produsere og/eller behandle informasjon i forskjellige former. Omfatter f.eks. utstyr brukt til å se, høre, lese, skrive, telefonere, signalere, alarmere og til informasjonsteknologi.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 03Optiske hjelpemidler
Omfatter f.eks. forstørrelsesutstyr.
177
22 09Talehjelpemidler
Hjelpemidler som hjelper en person som mangler stemme, med å snakke og bruke stemmen. Mikrofoner, se 22 18 33. Høyttalere, se 22 18 36.
3
22 12Hjelpemidler for tegning og håndskrift
Hjelpemidler som hjelper en person å formidle informasjon ved å lage tall, symboler eller språk. Vektmansjetter, se 04 48 18. Treningsutstyr for å lære å skrive, se 05 03 09. Hjelpemidler for å trene tegne- og maleferdigheter, se 05 24 06. Relieffkart, se 12 39 15.
17
22 18Hjelpemidler for håndtering av lyd-, bilde- og videoinformasjon
Hjelpemidler for lagring, behandling (f.eks. filtrering av støy eller omdanning av analog informasjon til digital informasjon) og visning av lyd- og bildeinformasjon. Omfatter f.eks. audio- og videoutstyr, fjernsyns- og lydoverføringssystemer samt produkter som bearbeider informasjon i lyd og billeder for at forbedre kvalitet og anvendelighet, som f.eks. å bortfiltrere støy eller konvertere fra analog til digital informasjon. Hodetelefoner, se 22 06 24. Visuelle PC-skjermer og tilleggsutstyr, se 22 39 04.
123
22 21Hjelpemidler for nærkommunikasjon
Hjelpemidler som skal hjelpe to eller flere personer med å kommunisere med hverandre når de er på samme sted. Talehjelpemidler, se 22 09.
107
22 24Hjelpemidler for telefonering og andre former for telekommunikasjon
27
22 27Hjelpemidler for varsling og alarmering
184
22 30Lesehjelpemidler
Hjelpemidler som utvider synsfelt og synsvinkler, se 22 03 15.
32
22 33Datamaskiner og terminaler
12
22 36Innmatingsutstyr til datamaskiner
Datamaskiner og terminaler, se 22 33. Presentasjonsenheter for datamaskiner, se 22 39.
47
22 39Presentasjonsenheter for datamaskiner
Omfatter f.eks. monitorer, skrivere, plottere og synthesizere.
107
22 90Programvare til flere formål
Programvare til flere formål og som ikke kan plasseres på andre klassifiseringskoder. Programvare for nærkommunikasjon, se 222112.
18Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.