Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for vertikal forflytning

Heiser for å løfte en person inn og ut av en bil uten rullestol, se 12 12 15. Hjelpemidler som løfter en person sittende i rullestol inn i og ut av en bil, se 12 12 18. Hjelpemidler for å løfte en tom rullestol opp på eller inn i en bil, se 12 12 21. Trappeklatrere, se 12 17 03. Hjelpemidler for å løfte personer, se 12 36. Trapper, se 18 24 18. Løfteplattformer for arbeidsplasser, se 28 09 12.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
18 30 03Heiser
Løfteutstyr som heves og senkes vertikalt inne i en sjakt, og som fungerer som transportmetode mellom to eller flere vertikale nivåer (f.eks. mellom etasjer og ulike gulvnivåer).
7
18 30 05Fastmonterte løfteplattformer
Løfteutstyr som bruker en plattform til å forflytte en person eller frakt mellom to eller flere vertikale nivåer, som ikke har noe tak, som ikke løfter inni en sjakt, og som er er permanent festet til en konstruksjon eller bakken. Omfatter f.eks. løftebord for rullestoler og løfteplattformer.
20
18 30 10Trappeheiser med sete
Trappeheiser med sitteenhet som er festet til én eller flere skinner, og som følger trappens form og vinkel.
20
18 30 11Trappeheiser med plattform
Trappeheiser med plattform som er festet til én eller flere skinner, og som følger trappens form og vinkel. Omfatter f.eks. trappeheiser for rullestoler.
12
18 30 15Bærbare ramper
Flyttbare skråflater som bygger en bro over et avgrenset mellomrom mellom to plan.
31
18 30 18Fastmonterte ramper
Fastmonterte skråflater som bygger en bro over et avgrenset mellomrom mellom to plan.
12