Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Sikkerhetsutstyr til boliger og andre lokaler

Hjelpemidler for varsling og alarmering, se 22 27. Hjelpemidler for vern av helse og sikkerhet på arbeidsplasser, se 28 24.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
18 33 03Sklisikre materialer til gulv og trapper
Overflatemateriale som reduserer faren for å skli. Omfatter f.eks. sklisikre tepper og fliser. Sklisikre badematter, dusjmatter og bånd, se 09 33 06. Sikkerhetsinnretninger for arbeidsplasser og arbeidsomgivelser, se 28 24 18.
9
18 33 06Sikkerhetsutstyr for vinduer, trapper, heiser og løfteplattformer
1
18 33 10Hjelpemidler for forebygging av skolding og branntilløp ved matlaging
Alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet, se 22 27 21.
13