Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Input-enheter for datamaskiner

Datamaskiner og terminaler, se 22 33. Output-enheter for datamaskiner, se 22 39.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 36 03Tastaturer
Omfatter f.eks. punktskrifttastaturer. Tilleggsutstyr for telefonering, se 22 24 21.
8
22 36 12Alternative input-enheter
Omfatter f.eks. optiske skannere, talegjenkjenningsutstyr, berøringsfølsomme tavler, datahansker, grensesnitt mellom hjerne og datamaskin samt bevegelsessensorer. Pekeutstyr for datamaskin, se 22 36 21.
12
22 36 15Tilleggsutstyr til input-enheter
Hjelpemidler for å forbinde input-systemer med datamaskiner. Omfatter f.eks. frittstående ordbanker og ordlister, multiporter, kabler og tavler.
4
22 36 18Input-programvare
Omfatter f.eks. 1-fingerdrivere, skjermtastaturer og programvare for optisk lesing. Programvare for tekstbehandling, se 22 12 24. Alternative input-enheter, se 22 36 12. Programvare til bruk på kontor og i industri, se 28 21 12.
7
22 36 21Pekeutstyr for datamaskin
Hjelpemidler for å posisjonere skjermpeker og velge elementer på dataskjermen. Omfatter f.eks. datamus, styreflater, styrekuler og styrespaker. Alternative input-enheter, se 22 36 12.
25