Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ansvar og rettigheter

Innholdet i Hjelpemiddeldatabasen er opphavsrettslig beskyttet. Det må ikke reproduseres, endres, overføres eller publiseres helt eller delvis uten samtykke fra NAV.

Samtlige varemerker, logoer og andre kjennetegn tilhører NAV eller tredjepart. Det er ikke tillatt å kopiere eller anvende dem på noen måte uten samtykke fra NAV.

Alle opplysninger i Hjelpemiddeldatabasen er gitt som generell informasjon og kan bli endret eller oppdatert uten varsel.

NAV påtar seg ikke ansvaret for innholdet i produktinformasjonen. Bruk av opplysningene skjer på brukerens eget ansvar. Det bemerkes spesielt at opplysningene i Hjelpemiddeldatabasen er basert på informasjon gitt av den forhandler som er oppgitt som leverandør av hjelpemidlet.

NAV fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som er en følge av bruk av opplysningene gitt i Hjelpemiddeldatabasen, uavhengig av om tapet skyldes feil, uklare opplysninger, virus eller har andre årsaker.

Tilbakemeldinger om feil og mangler meldes til e-postadresse hjelpemiddeldatabasen@nav.no.
NAV vil så raskt som mulig undersøke og utbedre eventuelle feil og mangler.


NAV støtter ikke andre nettsteder som lenkes til Hjelpemiddeldatabasen. NAV påtar seg ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene.