Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rammeavtale for hygienehjelpemidler

01-04-2015 av utmeldt bruker

Rammeavtalen gjelder fra 1. april 2015 og presenteres som post 13, 42 og 43 i gjeldende rammeavtale for hygienehjelpemidler.

NAV har tidligere inngått en rammeavtale for hygienehjelpemidler som trådde i kraft fra 1. april 2014. Det ble etterhvert nødvendig å utlyse et nytt anbud (anbudsnr 14/5693) for følgende poster i rammeavtalen:
  • Post 13: Dusjkrakk - med høyderegulering og trekantet sete
  • Post 42: Toalettforhøyer - fastmontert med armlener
  • Post 43: Toalettarmstøtter - for montering på toalett

Rammeavtalen for alle hygienehjelpemidlene åpner du via egen hovedinngang for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Her kan du lese mer om rammeavtalens innhold og betingelser, samt finne lister for tilbehør og reservedeler til produktene i avtalen. Hurtigoversikten (kortversjon av rammeavtalen) er også oppdatert med klikkebare lenker som fører direkte til produktinformasjon i Hjelpemiddeldatabasen.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen. Rammeavtalen har en egen endringskatalog som du også finner her.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.

Gå direkte til rammeavtalen her