Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rammeavtale - sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper

01-07-2015 av utmeldt bruker

Rammeavtalen gjelder fra 1. juli 2015.

Aktuelle brukere av sitteputene er barn eller voksne som har et variert behov for trykksårforebygging, fra lav til høy risiko for å få trykksår som følge av sykdom eller skade.

Rammeavtalen består av seks poster, inndelt etter brukers behov for trykkfordeling og trykkavlastning.

Rammeavtalen for sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Hvert produkt presenteres med bilde, bruksanvisning, brukermanual og tekniske spesifikasjoner. Du vil også finne lenke videre til leverandøren av produktet. I tillegg til produktopplysninger vil du kunne se nærmere på betingelsene for rammeavtalen, samt egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene.

Du finner også en egen hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter poster og rangering.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.

Gå direkte til rammeavtalen her