Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Endringer i rammeavtale for trykksårforebyggende madrasser

08-07-2015 av utmeldt bruker

En rekke produkter fra Care of Sweden (tidligere Parir) er tatt ut av rammeavtalen.

Det er 30 madrasser som ikke lenger er på rammeavtale, og endringen gjelder fra 8.juli 2015. All dokumentasjon for rammeavtalen i Hjelpemiddeldatabasen er oppdatert. Det er post 2, 4 og 5 som er berørt av endringene.

Madrasser leveres i flere madrassmål/størrelser og i denne rammeavtalen kan en madrass ha ulik rangering ut i fra hvilket madrassmål den har. Du får derfor best oversikt over rammeavtalen via hurtigoversikten. Den har også klikkbare lenker til opplysninger om de enkelte madrassene direkte i Hjelpemiddeldatabasen.

Gå direkte til rammeavtalen her