Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rammeavtale for regulerbare senger, hjertebrett og sengebord

01-12-2015 av utmeldt bruker

Rammeavtalen gjelder fra 1.desember 2015.

Produktgruppene i denne rammeavtalen er senger og sengebunner med elektrisk regulering av liggeflaten, enkle skumbaserte madrasser, regulerbare rygger til egen seng (hjertebrett) og frittstående bord til bruk over sengen (sengebord).

Aktuelle brukerne av disse hjelpemidlene er barn eller hjemmeboende voksne med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Brukerne kan ha problemer med å komme seg inn og ut av vanlig seng, eller at har behov for pleie eller stell liggende i seng. Noen kan ha utfordringer med posisjonering og stillingsendring i vanlig seng. Mange ligger mye og har økt risiko for å utvikle trykksår.

Rammeavtalen åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Hvert produkt presenteres med bilde, bruksanvisning, brukermanual og tekniske spesifikasjoner. Du vil også finne lenke videre til leverandøren av produktet. I tillegg til produktopplysninger vil du kunne se nærmere på betingelsene for rammeavtalen, samt egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene.

Du finner også en egen hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter de ulike postene.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.

Gå direkte til rammeavtalen her