Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny rammeavtale for arbeidsstoler

02-05-2016 av Gunn Y. Grønli

Ny avtale for arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler fra 2.mai 2016.NAV har inngått nye avtaler på arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler, tilbehør, reservedeler og tjenester. Det ble utlyst 35 poster og inngått avtale på 30 poster.

Avtalen har en varighet på 2 år fra 1.5.2016, med opsjon på forlengelse av hele eller deler av avtalen i en periode på inntil 2 år.

Rammeavtalen åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Hvert produkt presenteres med bilde, bruksanvisning, brukermanual og tekniske spesifikasjoner. Du vil også finne lenke videre til leverandøren av produktet. I tillegg til produktopplysninger vil du kunne se nærmere på betingelsene for rammeavtalen, samt egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene.

Du finner også en egen hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter de ulike postene.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen. Endringene som gjøres i avtalen er også tilgjengelig i publisert i endringskatalog.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.