Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Rammeavtale for ørepropper til høreapparat/tinnitusmaskerere

31-12-2016 av utmeldt bruker

Ny avtale gjelder fra 1.januar 2017.

Rammeavtale for generiske ørepropper til høreapparater og tinnitusmaskerere utløp 31.12.2015 etter 4 års varighet.
I 2016 var det derfor ingen rammeavtale for disse produktene. Ny anbudsprosess på generiske ørepropper er gjennomført, og avtaler med leverandørene ble inngått i oktober 2016.

I det nye anbudet som gjelder fra 1.januar 2017 ble det inngått avtale med de samme leverandørene som i forrige anbud. Produkter og priser er noe endret.

Du finner rammeavtalen via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden til Hjelpemiddeldatabasen. Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen.


Gå direkte til rammeavtalen her