Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Hørsels- og varslingshjelpemidler

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hørsels- og varslingshjelpemidler

Avtaleperiode: 16-05-2017 - 15-05-2020

Hurtigoversikt (pdf) Oppdatert 18.06.2019.

Avtalen omfatter lyttesystemer, samtaleanlegg, teleslynger, samtaleforsterkere, mikrofoner, høyttalere og varslingssystem/-enheter.

På denne siden finner du post 1-25 i anbudsnr 15-4619. Du finner de øvrige postene (26-39) i rammeavtalen Alarm- og varslingshjelpemidler.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Lyttesystem for TV og radio basert på IR-overføring med kroppsbåren mottaker
Produktene i denne posten er lyttesystemer bestående av sender og mottaker med trådløs IR-overføring, primært utviklet for å lytte til TV/radio. Mottaker(e) er med lyttebøyle/hodetelefoner og/eller teleslynge/halsslynge, og har minimum 10 timer brukstid. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til radio og tv.

Post 2: Lyttesystem for TV og radio basert på annen overføring enn IR med kroppsbåren mottaker
Produktene i denne posten er lyttesystemer bestående av sender og mottaker med annen trådløs overføring enn IR, primært utviklet for å lytte til TV/radio. Kroppsbåren mottaker(e) er med lyttebøyle/hodetelefoner og/eller teleslynge/halsslynge, og har minimum 10 timer brukstid. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til radio og tv.

Post 3: Lyttesystem for TV og radio basert på høyttaler plassert nær bruker
Lyttesystemet i denne posten har trådløs lydoverføring til høyttaler og lydoverføring til bruker via nærfeltshøyttaler. Sender har mulighet for både analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til radio og tv.

Post 4: Teleslyngeforsterker for lite dekningsareal (stol, skranke og lignende)
Produktene i denne posten er teleslyngeforsterkere for bruk til overføring av lyd via telespole for lite dekningsareal, og består av teleslyngeforsterker og stolslynge(r).

Post 5: Teleslyngeforsterker for enebolig (ca. 80-200 kvm)
Produktet i denne posten er en teleslyngeforsterker som er egnet til bruk i private hjem, hovedsakelig for å lytte til radio/tv. Teleslyngeforsterker har mulighet for analog og digital lydinngang, og leveres med kabler for tilkobling til radio og tv.

Post 6: Teleslyngeforsterker egnet for bruk på skoler eller arbeidsplass (fra ca. 60 kvm) for tilkobling til samtaleanlegg
Produktene i denne posten er teleslyngeforsterkere som er egnet for tilkobling til samtaleløsninger og lignende for skole og arbeidsplass. Har inngang for analogt signal og for linjesignal, og leveres med kabel for linjeinngang.

Post 7: Samtaleforsterker trådbundet, enkel
betjeningsmuligheter er tilgjengelig for bruker. Samtaleforsterkerne består av mikrofon og hodetelefoner, som leveres i en pakke.

Post 8: Samtaleforsterker trådbundet, avansert
Produktene i denne posten er samtaleforsterkere som har funksjonalitet utover de enkle produktene i post 7. Produktene har tonekontroll, balansejustering og innebygget telespole. Samtaleforsterkerne består av mikrofon og hodetelefoner, som leveres i en pakke.

Post 9: Samtaleforsterker trådløs, enkel
Produktene i denne posten utgjør en enkel trådløs samtaleforsterker. Samtaleforsterkeren består av sender og mottaker med trådløs forbindelse mellom dem.

Post 10: Samtaleforsterker trådløs, avansert
Produktene i denne posten utgjør en samtaleforsterker som har funksjonalitet utover det enkle produktet i post 9. Samtaleforsterkeren består av en sender og en mottaker med trådløs forbindelse mellom dem.

Post 11: Trådløs samtaleløsning, portabel
Produktene i denne posten utgjør en samtaleløsning for situasjoner som arbeidsplass, møte, skole (gruppearbeid o.l.) m.m. der én med nedsatt hørsel skal kommunisere med flere samtidig. Samtaleløsningen vil typisk bestå av to eller flere sendere med mikrofon og én eller flere mottakere.

Post 12: Mikrofonløsning/samtaleløsning
Produktene i denne posten er mikrofon/samtaleløsning for situasjoner som arbeidsplass, møte, skole m.m. der én eller flere med nedsatt hørsel skal kommunisere med flere samtidig eller seg imellom. Løsningene har to eller flere mikrofoner for å fange opp lyd fra flere, som ender opp i en linjeutgang/hodetelefonutgang, og som kan knyttes opp mot produkter for overføring av lyd til bruker med utstyr fra andre poster eller proprietære løsninger som streamerutstyr o.l.

Post 13: Direktelyd og nærfeltslyd til bruker, lydoverføringsutstyr for tilkobling til mikrofonløsning/samtaleanlegg/skoleanlegg
Produktene i denne posten er trådløse løsninger for å gi brukere med og uten høreapparater nærfeltslyd eller direktelyd. Det er tilkobling for linjesignal på senderen for tilkobling til eksisterende samtaleløsning.

Post 14: Samtaleanlegg med lydutjevning, portabelt
Produktene i denne posten er en samtaleløsning med høyttaler(e) for lydutjevning til bruk i barnehage og skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består blant annet av trådløs lærermikrofon, elevmikrofon og portabel høyttaler(e).

Post 15: Samtaleanlegg med lydutjevning, stasjonært
Produktene i denne posten er ett samtaleanlegg med høyttaler(e) for lydutjevning til bruk primært i skole der én elev hører dårlig og skal kommunisere med lærer og medelever (typisk klasseromsundervisning). Anlegget består blant annet av trådløs og oppladbar lærermikrofon, elevmikrofon og høyttaler(e).

Post 16: Samtaleanlegg, stasjonært, trådløs lydoverføring til bruker, nærfeltlyd/hodetelefoner, teleslynge, IR eller radiofrekvenser
Fra og med 16.05.2019 finnes det ingen produkter i denne posten.

Post 17: Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret og høy lydstyrke
Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret, volumkontroll og tonekontroll.

Post 18: Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret og høy lydstyrke, med nummervisning
Forsterkertelefon for analog linje med teleslynge i røret og høy lydstyrke, med display for nummervisning, volumkontroll og tonekontroll.

Post 19: Trådløs forsterkertelefon til analog linje med teleslynge i håndsett
Trådløs forsterkertelefon til analog linje med teleslynge i håndsett og volumkontroll.

Post 20: Telefonforsterker
Telefonforsterkere for å få øket lydstyrke i eksisterende fasttelefon.

Post 21: Tilkoblingsenhet for overføring av lyd til høreapparat via teleslynge eller Bluetooth (teleslyngekroker, halsslyngeløsninger m.m.)
Ingen produkter

Post 22: Varslingssystem primært til bruk i hjemmet
Produktene i denne posten er et varslingssystem som kan dekke hoveddelen av varslingsbehovene til en hørselshemmet person i hjemmet. Løsningen består av detektorer og sendere som sender trådløst til bærbare og stasjonære varslingsmottakere. Varslingssystemet settes sammen med de artiklene som kan avhjelpe brukers behov for varsling.

Post 23: Varslingssystem primært til bruk på arbeidsplass
Produktene i denne posten er et varslingssystem som kan dekke varslingsbehov for hørselshemmede på arbeidsplass. Løsningen består av detektorer og sendere som sender trådløst til bærbare og stasjonære varslingsmottakere. Varslingssystemet settes sammen med de artiklene som kan avhjelpe brukers behov for varsling.

Post 24: Varslingsenhet for vekking
Posten består av en varslingsenhet med vibrator egnet for bruk i seng.

Post 25: Varslingsenhet, barnevakt
Posten består av en varslingsløsning med kamera, som har trådløs overføring og vibrerer ved varsling.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Audiens Norge AS
Nøkkeveien 1
NO-2020 Skedsmokorset
Telefon: 64 83 05 55
http://www.audiens.no

AurisMed AS
Breiliveien 47
NO-3217 Sandefjord
Telefon: 33 42 72 50
http://www.aurismed.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

GN Resound AS
P.b. 132 Sentrum
NO-0102 OSLO
Telefon: 22 47 75 30
http://www.resound.no

Medus AS
Pb. 4
NO-2712 Brandbu
Telefon: 61 32 90 50
http://www.medus.no

Oticon AS
Postboks 404 Sentrum
NO-0103 OSLO
Telefon: 23 25 61 00
http://www.oticon.no

Presbyacusis AS
PB34 Vålerenga
NO-0579 Oslo
Telefon: 91 61 46 13

Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
NO-0105 OSLO
Telefon: 23 00 32 60
http://www.phonak.com

Tonax AS
Lundvej 24
DK-8700 Horsens, Danmark
Telefon: +45 86 89 80 29
http://www.tonax.dk

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Siste endring er gjeldende fra 20.09.19.

Se endringer i avtalen her (pdf)

Behov- og kravspesifikasjonÅben

Behov- og kravspesifikasjonLuk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet, hvor du blant annet får detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedproduktene i de ulike postene, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (pdf)


 
Relatert informasjon